18 marzo 2010

ELS NÚMEROS SOBRE LES ESCOMBRARIES COMENCEN A CANVIAR DE TENDÈNCIA

Ja he fet algun escrit explicant la gran satisfacció que s’experimenta quan es fa un bon reciclatge domèstic, per això torno a convidar tots els veïns i veïnes a què tinguin aquesta cura i practiquin l’hàbit de posar cada fracció al cubell o a la bossa que li pertoqui i després la dipositin al contenidor corresponent.

Com tothom sap, durant el mes d’octubre es va començar a fer la recollida de la fracció orgànica. Si fem la selecció adequada a casa, la podrem anar a abocar al contenidor corresponent. L’orgànica al contenidor petit, el vidre, paper i plàstic/envasos als contenidors verd, blau i groc, respectivament, i el rebuig als tradicionals contenidors de sempre.

Des de l’octubre que vam començar a fer la recollida orgànica, el percentatge que s’ha recollit d’aquesta fracció ha anat pujat mes a mes. Automàticament, ha baixat, d’una manera considerable, el rebuig que portem a incinerar. La matèria orgànica que es va recollir l’octubre de 2009 va ser el 3,6 Tn. Al novembre de 2009 va ser el 8,44, al desembre de 2009 el 9,24 i al febrer de 2010 el 11,78 Tn.

Per altra banda, el rebuig ens ha baixat. Al gener de 2009 va ser de 212,74 Tn. i al febrer de 2010 ha estat de 154,82 Tn., que s’han portat a la incineradora. Aquí també cal tenir present que la fracció de restes vegetals la seva gestió la fem apartat dels contenidors, ja que quan estaven junts molta resta vegetal es col·locava als contenidors de rebuig.

Tot i això, torno a encoratjar els nostres veïns i veïnes perquè tinguin l’hàbit de fer la separació adequada dels residus domèstics, així tindrem beneficis en tots els aspectes: mediambientals, econòmics i de gestió dels nostres recursos.

No hay comentarios: