25 marzo 2013

Estat econòmic del nostre Ajuntament

Ja he parlat que la situació del nostre ajuntament era vista com una gestió modèlica per part de les administracions que ens controlen els nostres comptes.


Ara amb el tancament del 2012 s’ha confirmat del tot, ja que tots els paràmetres que ens requereixen tant des del Govern Central com des de Control Financer de la Generalitat de Catalunya ens surten de color verd, això vol dir que s’han fet bé els deures i amb molta seriositat, atès que quan estàs dins d’un ajuntament és molt fàcil estirar més el braç que la màniga, ja que aquest ha estat un dels mals de moltes administracions.

Concretament, s’ha tancat l’any 2012 amb un superàvit comptable de 835.851,57 euros. Aquest romanent positiu és històric, però cal puntualitzar que durant el 2012 el Govern Central va concedir un préstec als ajuntaments. En el nostre cas va ser 796.638,62 euros, per poder pagar proveïdors, ja que ens mancava liquiditat degut als deutes que teníem reconeguts.

A 1 de gener de 2012, l’ajuntament devia d’exercicis tancats, és a dir de 31 de desembre de 2010 enrere, 1.257.929,-- euros. A 31 de desembre de 2012, d’exercicis tancats, és a dir de 31 de desembre de 2011 enrere, es deu un total de 7.656,92 euros, això vol dir que els deutes de l’ajuntament actualment són pràcticament inexistents.

Una altra dada que cal puntualitzar és la que fa referència als drets pendents de cobrament del nostre ajuntament, és a dir, els diners que ens deuen que importen 1.807.715,71 euros. D’aquesta quantitat, de pressupostos tancats, se’ns deu 1.084.797,46 euros i la resta és del pressupost corrent.

Tot i el préstec a llarg termini que ens va concedir el Govern Central, els paràmetres d’endeutament que té marcat l’ajuntament en préstecs a llarg termini , segons el departament de Control Financer de la Generalitat de Catalunya, és del 40% dels recursos ordinaris. La llei prohibeix endeutar-se més de 75% dels recursos ordinaris del pressupost municipal de l’últim exercici tancat.

13 marzo 2013

QUIN CANVI QUE HA FET L’ENTRADA DE DOSRIUS!

De cop i volta apareix el color. Hi ha un canvi substancial per als que ens agrada fixar-nos en els detalls i no és ni més ni menys que la posada en funcionament del nou supermercat instal•lat a l’antic restaurant del Pont de Dosrius.


És un simple trasllat del supermercat que hi havia al carrer Marquès Castell Dosrius a la Plaça Glorieta de Catalunya, però li ha donat un punt de suggeriment amb els plafons que es veuen des de can Tarau i un cop entres al nucli de Dosrius te n’adones que hi ha un especial dinamisme en aquesta plaça, amb tota la moguda que genera aquest supermercat SUMA en el nou lloc escollit.

Es visualitza el color de la fruita exposada en unes prestatgeries que fan molt de goig i al costat continua la fruiteria que durant tants mesos ha estat referència per a molts veïns i veïnes. Sembla mentida que un canvi d’aquestes característiques millori tant una zona, en aquest cas concret la plaça!

Mesos enrere parlava de la gran oferta que s’obria amb els nous comerços, ja sigui d’alimentació, fruita, farmàcia. Donava la sensació que el negoci havia de minvar i, conseqüentment, algun el seu tancament. Doncs no, no ha estat així i la major oferta representa més concentració, que té com a referent la diversitat i la gran possibilitat de poder triar i això també comporta preus ajustats, promocions, i així el consumidor sempre en surt beneficiat.

Avanço que ja s’ha demanat permís d’obres per a la instal•lació d’un nou supermercat, en aquest cas un CONDIS, en un dels dos locals que hi ha als blocs de pisos del costat de la riera, de la zona de can Sant Pare. Penso que donarà un altre tipus d’oferta i estic convençut que tothom tindrà el seu espai.

Espero que aquest dinamisme animi a altres comerços a obrir i a oferir diversitat de productes, però ara toca felicitar la direcció del supermercat SUMA.

No ha de ser fàcil fer un trasllat d’aquesta magnitud, hores i hores planificant-lo, gran esforç econòmic, omplir de gènere totes les prestatgeries, nervis, treballar molt i més, però estic convençut que aquest esforç té la seva compensació de satisfacció personal i el dia de l’obertura es captava en la cara de tots els treballadors i treballadores del comerç SUMA, traslladat a l’antic hostal del Pont.

Felicitats per l’èxit assolit i desitjo que us vagi molt bé!