27 mayo 2008

NOVES ADQUISICIONS PER REFORÇAR LA BRIGADA MUNICIPAL AQUEST ESTIU

El pressupost municipal per al 2008 contempla que es puguin contractar entre dues, o tres persones per reforçar la brigada durant els mesos d’estiu, ja que és quan fan vacances la majoria de les persones que composen la brigada municipal i així no quedaran en quadre, ja que entre juliol i agost tenim el fort de les festes majors.

Per cobrir aquestes places es va fer un ban, perquè tots els interessats i interessades poguessin participar-hi.

El total de persones que han presentat el seu currículum ha estat de 24 i hem volgut entrevistar a cadascun d’ells i elles, amb l’esperit que expliquessin la seva vida laboral i també la seva situació personal.

La veritat és que l’elecció no ha estat gens fàcil, perquè hi ha persones que no treballen i que no tenen cap subsidi d’atur, ni cap entrada de recurs a nivell personal. Altres fan feinetes o cobren l’atur, que els ajuda a tirar endavant la seva situació personal, però, de les 24 persones presentades, s’ha decidit agafar-ne tres. Dues a quatre mesos i una persona a dos mesos, és a dir, juliol i agost. Els de quatre mesos, serà entre juny i setembre.

Les quatres persones que estàvem fent les entrevistes hem intentat buscar la màxima representació i hem agrupat els participants en: els joves, les dones i els homes.

De joves del voltant de vint anys se n’han presentat tres, els tres encara en edat d’estudiar. Un té possibilitats de treballar els caps de setmana, un altre de treballar mitja jornada al dia i, el que hem escollit, que vindrà juliol i agost, perquè al setembre pugui tornar a l’escola, no té feina ni cap subsidi.

En el cas de les dones també hem fet un anàlisi d’experiència i de la situació laboral. L’elecció no ha estat fàcil, però hem triat una dona que ja havia treballat en brigades municipals fora del municipi, que considerem que pot encaixar molt dins de les feines necessàries per a aquests quatre mesos. Aquesta dona no té feina ni cobra cap mena de subsidi d’atur.

En el cas dels homes també ha estat molt complicat, ja que s’han presentat homes molt preparats, amb situacions difícils: paletes de gran vàlua a l’atur, però en aquest cas no és el que necessitem, ja que només són quatre mesos i necessitem persones polivalents. Hem triat una persona capaç de treballar la jardineria, capaç de fer de paleta, també de lampista, en maquinària agrícola té molta experiència, també sap soldar i coneix molt bé el municipi. És una persona que actualment no té feina i no cobra cap subsidi d’atur.

En definitiva, hem triat un home i una dona, que només podran estar quatre mesos amb nosaltres i un jove durant el juliol i l’agost.

D’aquestes entrevistes hem deduït que tenim grans professionals al municipi i que, potser, per al pressupost del 2009, ens haurem de plantejar fer obres municipals directament des de l’Ajuntament, contractant alguns d’aquests professionals que estan a l’atur, amb un contracte d’obres i serveis.

25 mayo 2008

EL QUE COSTA COMENÇAR A TIRAR ENDAVANT I ACABAR LES OBRES MUNICIPALS

Poques obres municipals, per no dir cap, compleixen els terminis que marquen els seus projectes.

En el municipi de Dosrius ja n’hem fet de magnituds importants. Ara en tenim tres, dues d’elles a punt d’acabar. L’altra porta un ritme acceptable, fins i tot, podríem dir que està complint els terminis previstos. Aquesta obra que porta bon pas és la nova escola bressol.

Pel que fa a les altres dues, una és el pavelló de Canyamars i l’altre és el cobriment de la pista esportiva de can Massuet del Far, tots els passos que hem hagut de fer han estat una odissea, ja que des del seu inici, els projectes que posàvem a exposició pública quedaven deserts. Era un moment que hi havia molta obra pública i les empreses florejaven. Calia fer reformats de projecte, amb el que això significa de papers i temps, buscar recursos perquè els reformats pujaven quantitats considerables, per sobre del 20%, tornar a treure a licitació, fins que alguna empresa hi participava i li podies adjudicar.

Ara, tant al pavelló de Canyamars com a la pista de can Massuet del Far es poden comptar amb els dits de la mà les coses que hi manquen per acabar, però en el cas del pavelló de Canyamars, després de canviar l’empresa moltes vegades d’encarregat d’obres, d’industrials per fer una cosa o per fer-ne una altra, ha costat molt veure avançar l’obra, tot i que sembla que aviat estarà enllestida.

Espero que en els propers dies puguem posar l’obra a utilitat del poble.

En el cas de la pista esportiva de can Massuet del Far, també amb els dits de la mà comptes el que manca fer, que si el tancament de la perimetral, que si pintar la pista, i poques coses més.

Ve-t’ho aquí que l’empresa ha fet fallida i via judicial ja ens han notificat que els pagaments que els haguem de fer els retinguem i, fins i tot, que a algun dels seus proveïdors, amb drets de cobrament, els fem efectiu el que tocava a l’empresa concessionària.

Ara caldrà buscar nous professionals i contractar el que manca, això sí, segur, sempre amb un cost superior al que estava previst.

El pitjor de tot això és que les garanties que les empreses han de dipositar per fer l’obra, poca cosa cobreixen quan no és compleix el contracte, per la raó que sigui.

21 mayo 2008

RESULTATS POLÍTIQUES AL MARESME (III)

Referent a la construcció d’una nova via enganxada a l’autopista, hi ha moltes veus que diuen que no podem trinxar més el Maresme.

Jo estic d’acord en què s’ha de tenir molta cura amb la construcció de noves infraestructrures, i que cal restablir al màxim possible l’impacte de les obres.

D’aquest fet en tinc experiència, ja que fa poc més d’un any que ens varen fer una carretera nova al nostre municipi.

La veritat és que quan varen fer els rebaixos per encaixar aquesta nova via de comunicació, se t’encongia el cor quan veies tots aquells espais descarnats i devastats d’una manera salvatge, però, a dia d’avui, un cop s’ha revegetat, tot i que encara no ressalta tot el que s’ha sembrat, la població està molt orgullosa d’aquesta obra tan necessària per al nostre municipi.

Per tant, malgrat les crítiques inicials i pensaments que no era necessari trinxar les muntanyes, com moltes veus van dir, l’experiència ens ha fet veure que si les coses es fan bé i estan pensades perquè tinguin el mínim impacte possible, tothom queda content i satisfet.

18 mayo 2008

RESULTATS POLÍTIQUES AL MARESME (II)

Aquests 400 milions d’euros han de servir per fer una via alternativa a l’actual Nacional II.

Atenent que la Nacional II deixarà de passar per la nostra comarca, aquesta via pot ser molt més integrada al territori, amb més entrades, més sortides i més rotondes.

La veritat és que en aquests moments jo diria que ja és necessària, però una obra d’aquestes magnituds no es farà ni l’any vinent ni l’altre, ja que cal fer un projecte executiu i tots els passos necessaris perquè aquest projecte tingui els informes favorables de les administracions competents, i això és molt de temps.

Cal preveure que any rere any a la carretera hi haurà més cotxes. No s’ha de perdre de vista que a l’Alt Maresme, en el Pla Territorial Metropolità s’hi contempla un creixement d’unes 80.000 persones, és a dir, un 20% més, a banda del creixement normal de la població de la resta de pobles de tot el Maresme.

Veient la situació actual, si fem números, deduïm que d’aquí a deu anys, posarem a les nostres vies d’un 25% - 30% més de vehicles. Per tant, ens adonem que en aquests moments ja és necessari, important i indispensable planificar aquesta nova via de comunicació, sobretot tenint en compte les necessitats que tenim de connexió entre els pobles, els polígons industrials, ...

15 mayo 2008

RESULTATS DE LES POLÍTIQUES AL MARESME (I)

Des del Consell Comarcal s’està donant molts serveis. Tot i que és una administració bàsicament de gestió i sense recursos, treballa per portar millores a la nostra comarca, amb la voluntat d’incidir al màxim possible davant les administracions que tenen les competències.

Des de l’any 2000 que s’està reclamant una solució a l’actual Nacional II. En aquell moment el Consell Comarcal del Maresme va liderar una plataforma, conjuntament amb els nou Ajuntaments del Baix Maresme. Fins i tot, va fer accions contundents, com ara talls de la Nacional II, per reclamar les millores necessàries per convertir-la en un carrer o avinguda de poble, l’actual N II.

Totes les accions han anat encaminades en la mateixa direcció: millores de mobilitat al Maresme. Per fi, es va signar un acord per traspassar 400 milions d’euros, que aviat és dit, ja que si ho passem a pessetes serien molt mils de milions.

Ara cal que qui tingui responsabilitat sàpiga invertir aquests diners, amb el màxim consens possible. Això no vol dir consens total, perquè encara aniríem en bicicleta o a peu, però sí que cal escoltar al màxim possible la nostra comarca, des de Tordera, passant per Calella, els dos Arenys, Mataró i fins a Montgat, amb els estudis que calguin.

Quan s’han de fer aquestes mogudes, es generen moltes opinions, però des del Consell Comarcal del Maresme hem d’estar contents i satisfets pel que s’ha aconseguit fins ara.

Semblava una utopia, però la realitat és que es preveu fer la inversió més important de la nostra història en el nostre territori, gràcies a què el Consell Comarcal, entre d’altres ha insistit, junt amb la majoria de forces polítiques que el composen.

13 mayo 2008

NOVES INCORPORACIONS A L’AJUNTAMENT

Des de les vuit del matí del dia d’avui, l’Ajuntament de Dosrius té dues cares noves, l’Hermínia i l’Imma, dues treballadores que seran auxiliars administratives.

El fet ve donat perquè hem tingut dues baixes per maternitat i amb la feina que aquesta administració té, que cada vegada és més, ha calgut cobrir les dues baixes fins a la seva reincorporació.

Aquestes incorporacions han estat fruit d’un procés de selecció que es va fer durant la segona quinzena de febrer.

La notícia no són les noves incorporacions, sinó la il•lusió i els nervis que senten aquestes dues persones per aquest nou lloc de treball, encara que sigui provisional, i que avui m’han transmès.

No és un fet habitual tenir aquestes sensacions, per aquest motiu els he volgut desitjar molta sort i, sobretot, que gaudeixin molt treballant, ja que això demostrarà que es troben bé entre nosaltres i també encomanaran aquesta il•lusió als administrats de l’Ajuntament.

11 mayo 2008

LA SITUACIÓ DE CAIXA LAIETANA

M’ha arribat per molts canals que la Caixa Laietana es troba en una situació molt complicada, fins i tot que perilla la seva existència.

Un d’aquests canals venia d’una entitat potent, que fins i tot parlava que ja hi havia uns acords d’absorció de Caixa Laietana i alguna altra caixa de la seva categoria.

Però ve-t’ho aquí que és tot al contrari. No fa massa dies que es va celebrar l’Assemblea General, hi vaig assistir com membre de la mateixa.

El nou Director General, Sr. Josep Ibern, va explicar la situació actual d’aquesta entitat financera, així com també la situació que ens toca viure i com convé plantejar-la.

Curiosament, el 2007, Caixa Laietana va tenir uns beneficis nets d’uns 31.500.000,-- euros, més que el 2006, que van ser d’uns 28.500.000,-- euros. Cal dir, també, que durant el primer trimestre del 2008 ha crescut un 14,17%, referent al mateix període de l’any passat.

És a dir que, quan tothom parla de crisi i les males llengües, de forma interessada, parlen malament dels altres, els números són clars i aquests reflecteixen la realitat.

A més a més, cal destacar que atenent que és una caixa, part dels seus beneficis van a l’Obra Social, i per al 2007 s’hi van destinar 5.800.000 euros, un 5,50% més que durant el 2006.

En aquest món de les finances, els adversaris utilitzen tots els mecanismes per beneficiar-se de les situacions.

07 mayo 2008

LA TOÑY S’HO MEREIX

El divendres passat vàrem enterrar la mare de la Toñy. Quan es perd la mare o el pare és un moment difícil per a una persona, per això el recolzament dels que t’envolten és un consol i un fet que s’agraeix.


Això jo ja ho vaig poder captar quan a les 12 en punt baixàvem cap a la capella del Tanatori i la Toñy, amb una satisfacció interna, va dir: “Hi són tots els avis i les àvies dels casals”.


Ella em va transmetre que li havia fet molta il•lusió que l’acompanyessin en aquests moments tan delicats, perquè la veritat és que la Toñy fa tant per a aquests avis i àvies del nostre municipi, que tothom la va voler acompanyar.


Amb aquest petit detall se li va pagar el que ella fa per als avis, les àvies i la gent necessitada del nostre municipi.

04 mayo 2008

MAJORIA DE DONES AL NOU GOVERN DE ZAPATERO

Ja fa dies que volia parlar sobre l’efecte que em produeix a mi personalment que el govern d’en José Luís Rodríguez Zapatero tingui nou dones i vuit homes, fet inèdit fins ara al govern central.

L’experiència que m’ha donat fins ara treballar amb dones i amb homes, és que les dones, generalment, rendeixen més i són molt més eficients que els homes normals.

Amb això ja deixo clar que en el món de les dones hi ha de tot, no pel fet de ser dona ja s’ha de valorar com una persona capaç de tirar endavant qualsevol tema, però el que sí vull ressaltar és que quan una dona val, assoleix unes magnituds de capacitat sorprenents.

Per això estic convençut que les dones que ha triat el nostre president són de gran vàlua, amb tots els seus defectes, no ens hem d’encegar veient només les virtuts, però en general donaran un resultat que estic convençut que serà molt satisfactori.

Un altre punt a favor d’en Zapatero, que estic convençut que tenim la mateixa visió, és que això d’encoratjar les dones a llançar-se és molt important, ja que les necessitem sense complexes i amb igualtat de condicions, per donar la seva capacitat i ajudar a tirar endavant aquesta societat tan diversa i complexa.