25 julio 2012

Ja ens trobem a finals de juliol

Finals de juliol, vol dir que a l’ajuntament ja estem mig de vacances, ja que entre juliol i agost, majoritàriament, és quan tots els treballadors i treballadores agafen les seves vacances.


Tot i això, la feina va al seu ritme, malgrat que els departaments estiguin amb la meitat dels seus efectius, sobretot durant el mes d’agost.

Es nota que la feina del dia a dia baixa la intensitat i això es comprova amb els registres d’entrada de documents i amb el nombre de correspondència que arriba, que a vegades és simbòlica.

En definitiva, estem de vacances, unes vacances que ens mereixem, principalment la gent que fa funcionar l’ajuntament. Portem els temes molt al dia, gràcies al lliurament de tothom, a les ganes de treure feina, a què l’eficiència i l’eficàcia siguin la nostra bandera, tant a nivell tècnic, com administratiu, com polític. Hi ha una gran entesa amb totes les àrees. Malgrat les retallades i malgrat l’emprenyada per la reducció de sous la feina tira endavant. A més, capto ganes de fer-la, es palpa plaer per fer-la i això representa un gran avantatge.

Ara entrarem al mes d’agost, la festa major del nostre municipi, amb actes als tres nuclis de població. Començarem per Canyamars, després anirem a can Massuet del Far i acabarem a Dosrius.
Us encoratjo a viure-la amb intensitat i a captar l’esforç de les comissions de festes. Sortir de casa, parlar amb la gent, esbargir-se, tot això és molt positiu i quan ho vius aquest plaer no t’ho treu ningú.

Que tinguem tots i totes unes molt bones vacances!

19 julio 2012

La politització de l’interès públic (IV)

Crec que és just recordar que la subvenció que dona l’Ajuntament és un ajut per poder donar una educació de millor qualitat als nens i nenes que són usuaris, però que en cap cas pot ser considerat com la principal font d’ingressos, doncs les AMPES, com la resta d’entitats, han de gestionar les seves activitats per tal d’aconseguir vies de finançament pròpies. És per això que estableixen quotes de socis i altres ingressos per les activitats que organitzen. En aquest sentit, és obvi que un AMPA com la del Pi, amb més de 400 alumnes, té molta més capacitat de recaptació que un AMPA com la de l’Encarnació Fonoll, amb poc més de 100 alumnes. Així doncs, la manca de recursos econòmics d’un AMPA ni de qualsevol altra entitat, mai no pot ser imputada a la reducció d’una subvenció, que constitueix només un ajut a la labor de l’entitat, sinó a la eficiència en la manera de gestionar els propis recursos.


Recordar que l’Ajuntament de Dosrius ha realitzat un procés participatiu exemplar en el municipi, absolutament transparent, i el que ha fet és elevar i donar forma jurídica als acords presos per la comissió de subvencions, formada per entitats sense ànim de lucre representants dels diferents àmbits culturals, esportius, educatius i juvenils.

Tornem a l’enunciat del títol, ja que en aquest cas clarament s’ha vist que hi ha qui s’aprofita de l’interès públic per lucrar-se personalment, amb la intenció de treure’n profit políticament, intentant desgastar els que tenen la responsabilitat de prendre decisions.


No pot ser que quan estàs com a responsable d’una AMPA abandonis el fòrum on es discuteix la manera de donar les subvencions i quan, per consens de tots els representants de les entitats, es decideix anar per un camí s’utilitzi aquest consens per posar en contra un col•lectiu, no dient les veritats de com ha funcionat el procés i sense explicar que s’ha abandonat el fòrum de debat, de manera voluntària.

Al final, treus la conclusió que per a segons qui l’interès públic no té cap importància i per a l’única cosa que es treballa és per assolir els objectius personals.

13 julio 2012

La politització de l’interès públic (III)

El 23 de novembre de 2011 en una nova reunió del Consell d’entitats es va comunicar a les AMPES presents (Escola del Pi i Escola Encarnació Fonoll) el dictamen emès per la comissió.


En sessió del 6 de febrer del 2012 s’aprova l’acta del 23 de novembre de 2011. Posteriorment, els ítems acordats es van presentar als serveis municipals per tal d’incloure’ls en les bases que havien de sotmetre’s a consideració plenària. En aquesta mateixa reunió del Consell d’Entitats, es va obrir un ampli debat entre les entitats en relació als arguments d’algunes AMPES sobre la tasca que porten a terme i la seva voluntat de ser tractats de manera diferenciada a la resta d’entitat del municipi. Totes les altres entitats assistents van discrepar d’aquests arguments.

En conclusió, doncs, els ítems o criteris que han servit per determinar el repartiment de les subvencions van ser fixats de forma consensuada per part de la comissió d’entitats del municipi creada a l’efecte i les bases objecte d’al•legacions no han fet sinó reproduir literalment els criteris allà establerts.

En un moment de la història del Ampa del Pi i per problemes que hi havia en el transport escolar, l’Ajuntament va decidir donar un ajut extraordinari de 6.000€, al passar dels anys i solucionat el tema dels transport no es va retirar aquesta subvenció, dir que en aquells moments era l’únic AMPA en el municipi, per tant, podem dir que han gaudit durant uns anys d’uns ingressos extraordinaris, que segur han servit per dotar a l’escola i a l’entitat d’uns mitjans que de ben segur no han pogut gaudir mai, ni de lluny, cap de les altres ampes.

Cal dir que en el pressupost del 2012 va haver-hi una reducció d’un terç a les quantitats atorgades en concepte de subvencions a entitats i que a petició d’algunes entitats educatives no es va fer una sola bossa de diners si no que es van mantenir les partides pressupostàries com estaven a l’any anterior, és a dir:

- Entitats esportives 11.859

- Entitats juvenils 2.109

- Entitats educatives 6.971

- Entitats culturals 12.797

Per tant, les AMPES es reparteixen 6.971€, entre totes, en comparació a l’any passat que solament l’AMPA de l’escola del Pi va rebre 9.600 €. penseu que si a la subvenció que rep aquest any l’escola el Pi 2.485 li suméssim els 6.000€ dels transport escolar, que ja he dit abans que era una dotació extraordinària i que no té cabuda en l’actual sistema equitatiu de valoració, se li hauria reduït la subvenció en un 11,16% i, penseu també que l’AMPA de l’Encarnació Fonoll ha reduït la subvenció respecte l’any passat en un 23%, i per contra l’AMPA de l’institut ha augmentat en un 27 %, i que aquestes AMPES tenen les seves escoles en aules prefabricades, en condicions i necessitats diferents a les que pot oferir un edifici com el de l’escola del Pi i que no han tingut dotacions extraordinàries durant anys que els hagin permès dotar als seus centres dels mateixos equipaments dels què gaudeix l’escola del Pi.09 julio 2012

La politització de l’interès públic (II)

Una vegada fixats aquests ítems, es va donar la opció a totes les entitats a presentar qualsevol tipus de suggeriment o al•legació al respecte, per tal que la proposta que es presentés per ser debatuda en el Ple municipal fos el més consensuada possible. Tres AMPES van presentar al•legacions (Escola del Pi, Escola Encarnació Fonoll i Escola bressol). Els tres escrits d’al•legacions eren idèntics, de manera que van ser resolts de forma conjunta per part de la comissió, que es va reunir expressament a aquest efecte. L’acord al que es va arribar, i que consta en l’acta, és el següent:
El dictamen resultant és el següent:
Reunida el 26 d’octubre de 2011 la Comissió de Subvencions formada per les següents entitats: Futsal Can Massuet, Arquers de Dosrius, El Sot del Gall, Revista Argonautes, Colla Gegantera i Grallera de Dosrius, Avv de Can Massuet, Grup d’Esplai L’Esclat !!!, AMPA de l’ Institut de Dosrius, la Regidora de Cultura i actuant com a secretari el tècnic de cultura.
Un cop llegides i valorades i discutides extensament totes i cada una de les al•legacions presentades per: L’AMPA de l’Escola del Pi, l’AMPA de l’Escola Encarnació Fonoll i l’AMPA de l’Escola Bressol de Dosrius.
Emet el següent dictamen:
1.- La Comissió de Valoració de Subvencions es va crear en el seu dia per anular els possibles privilegis existents d’algunes entitats en matèria de subvencions municipals.
2.- Una altra finalitat era la de que, independentment del govern que estigui manant, hi hagi una continuïtat amb els criteris d’atorgament de subvencions.
3.- Varen ser convidades a formar part de la comissió, totes i cada una de les entitats municipals i es van poder apuntar totes i cada una de les entitats que així hi ho van demanar. Fins i tot es va donar la possibilitat que alguna entitat s’afegís un cop havien començat les reunions.
4.- Aquesta comissió va ser formada en el seu dia per entitats de tots els àmbits (culturals, esportives, juvenils i també educatives).
5.- Que tots els ítems serveixen per a totes les entitats, independentment de la tipologia que tinguin.
Per tot això anteriorment exposat,
Que la Comissió de Valoració de Subvencions decideix NO ACCEPTAR les al•legacions presentades per la AMPA de l’Escola del Pi, l’ AMPA de l’Escola Encarnació Fonoll i l’ AMPA de l’Escola Bressol, ja que considera que no hi ha cap al•legació que ens faci pensar que les AMPES són entitats diferents a la resta d’associacions del municipi de Dosrius. “

05 julio 2012

La politització de l’interès públic (I)

Quan des d’una entitat es treballa per a l’interès públic, intentant millorar les prestacions que es poden donar, cal agrair l’esforç que fan les persones de manera altruista, però a partir del moment en què s’hi barregen interessos polítics i es manipula la informació per desprestigiar l’ adversari polític, es fa un flac favor a l’objectiu d’aquesta entitat.


En aquest escrit i els següents us faré una petita explicació de tot el procés que s’ha portat a terme perquè les subvencions que es donen a les entitats, tant esportives com culturals, educatives, juvenils.., s’adjudiquin d’acord amb unes fórmules matemàtiques, és a dir, que mani qui mani a l’ajuntament, no siguin subvencions nominals o a criteri polític.

En un fòrum d’entitats de data 13 de desembre de 2009 i a petició de representants de l’Ampa del Pi es va acordar crear una comissió que s’encarregués de fixar uns ítems o criteris que servissin per portar a terme de forma objectiva i transparent el repartiment de subvencions entre les diferents entitats del municipi. Es va convidar a totes les entitats del municipi a participar en aquesta comissió, de manera que la composició de la mateixa va ser establerta amb membres de totes aquelles entitats que es van presentar voluntàries. Val a dir que la comissió va romandre oberta per a la incorporació de membres per un extens període de temps en el qual es va donar opció a incorporar-se a aquelles entitats que no ho havien fet en el primer moment.

De fet, uns membres de l’ AMPA de l’escola del PI (les sres. Judith Coll i Rosa Calderon), van estar
present en algunes d’aquestes reunions, més exactament en quatre i van deixar d’assistir a la reunió del 15 de desembre de 2010 contestant un e-mail de convocatòria, al•legant que no tenien les actes de les reunions efectuades i que això era imprescindible i segons paraules textuals.... “ Així dons, com a representant de l’Ampa de l’Escola Pi, no assistiré més a aquestes reunions fins que no hi hagi una clara intenció, per part de l’Ajuntament, de tirar endavant aquest tema”......

La responsabilitat d’aquesta decisió voluntària d’abandonar una comissió que treballava sobre la manera de valorar les subvencions i les conseqüències de mantenir-se en aquesta posició mentre el treball de la comissió continuava endavant, la deixo a valoració de les famílies a les que representen.

Evidentment, aquesta comissió va seguir treballant amb la resta de participants de la comissió, un total de vuit entitats van participar en la identificació i valoració dels ítems que servirien per repartir els diners públics per les entitats municipals, aquesta comissió va ser formada en el seu dia per entitats de tots els àmbits (culturals, esportives, juvenils i també educatives).