16 enero 2012

Aquesta conjuntura econòmica ens afectarà per tots cantons.

El nou govern de l’Estat Espanyol, durant els últims dies de l’any, va aprovar una llei augmentant l’IBI que els ajuntament han de recaptar del 2012 en endavant, entre moltes altres coses.

En el cas del nostre municipi, ens afectarà d’una manera important, ja que el percentatge que s’ha d’aplicar resultarà un augment d’aproximadament un 15%, prenent com a referència el rebut de l’any 2011.

Amb afany recaptatori, l’ajuntament podia haver iniciat una revisió del valor cadastral, ja que l’última que es va fer va ser l’any 1995, per tant, sobradament ens tocaria, però això significaria un augment d’impostos considerable, ja que el valor cadastral augmentaria moltíssim, ja que l’impost que s’aplica és sobre aquest, valor cadastral.

Tal com dic, ens hem retingut, però l’augment que ha aprovat el Govern Central per llei es reflectirà d’una manera notable al rebut de l’any 2012.

Estic convençut que si haguéssim fet la revisió cadastral es pagaria molt més, per això ara estic doblement content, perquè d’aquesta manera ens veiem obligats a aplicar l’augment que ens marca la llei, però no l’altre per haver fet la revisió.

No hay comentarios: