14 mayo 2012

No és fàcil en aquests moments dirigir un ajuntament

Actualment ens toca viure una conjuntura econòmica en què les previsions econòmiques de cada any, malgrat que les fessis realistes, et queden curtes. Ara hem tancat l’any 2011, pel que fa al tema econòmic, i mireu que vàrem fer un pressupost molt realista, aprovat a finals de l’any 2010, prenent com a referència les liquidacions que teníem tancades de l’any en curs, però un cop més, tot i el realisme dels números que vàrem plasmar al document, hem quedat enrere i, evidentment, hem tancat amb números negatius. Amb números rodons havíem previst uns ingressos de 5.000.000,-- d’euros, partida que l’anomenem com “obligacions reconegudes”, això són els padrons d’IBI, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa per escombraries, les participacions de l’Estat, les subvencions d’altres administracions, etc. Ara havent tancat aquest any 2011, aquestes “obligacions reconegudes”, reals, arriben a 4.800.000,-- euros, però en realitat la recaptació neta que s’ha fet i que ha ingressat l’ajuntament és de 4.200.000,-- euros, per tant, una diferència de 600.000,-- euros entre el que es podia haver cobrat realment i el que s’ha cobrat i s’ha pogut gastar. Això vol dir que hi ha uns 600.000,-- euros pendents de cobrament i que si prenem com a referència el que ens pensàvem que cobraríem, hi ha una diferència de 800.000,-- euros. Tot i això, el negatiu final que ha sortit, fent una gestió molt acurada durant tot l’any, ha estat de -174.000,-- euros, per això cal ajustar-se al màxim, deixar de donar serveis que no són competència municipal, ja que altres tenen els recursos per donar-los. Al final, ens ajustarem a la realitat que ens toca viure, però el dia a dia és bastant dur.

No hay comentarios: