24 mayo 2012

Parlem sobre la futura biblioteca municipal

Per fi han entrat bastant en raó. Començo així l’escrit, perquè hem assolit que la Generalitat de Catalunya ens baixi les exigències per a la construcció de la futura biblioteca municipal. Quan va sortir la convocatòria d’ajuts, fa uns cinc anys, per accedir-hi havies de presentar un projecte amb les característiques que et marcava la Generalitat de Catalunya. En cas que no es fes així, no es podia entrar dins d’aquesta línia d’ajuts, això tant pel que fa a la Generalitat com a la Diputació. D’acord amb aquestes característiques es va haver de redactar un projecte constructiu, segons el qual el seu cost de la biblioteca pujava uns 2.000.000,-- d’euros. Aquí cal afegir-hi el mobiliari intern, que aproximadament pujava uns 200.000,-- euros. L’ajut que ens varen donar va ser de 500.000,-- la Generalitat de Catalunya i uns 220.000,-- euros la Diputació de Barcelona i l’ajuntament havia d’aportar la resta. Evidentment, vàrem buscar més ajuts, però per part de la Generalitat va ser impossible poder-nos donar més subvenció i, davant la conjuntura econòmica, vàrem decidir no iniciar els processos per a la construcció de la biblioteca municipal. Ara som coneixedors que en poques setmanes sortirà una altra convocatòria d’ajuts per construir biblioteques i hem anat a demanar a la Generalitat que ens rebaixés les exigències o requisits dels metres quadrats, principalment, per poder accedir a aquesta convocatòria i ens han acceptat la nostra petició. Per tant, de 900 m2, aproximadament, que exigien cinc anys enrere, hem baixat a uns 700 m2. Això abarateix molt el cost i, evidentment, el manteniment. Ara cal redactar un projecte nou, ja que no es pot utilitzar el que ja teníem, això vol dir diners i estem fent les gestions oportunes davant de les administracions supramunicipals, per tal que facin front a aquesta despesa. Per ara les negociacions van per bon camí. Ja us ho explicaré, com evoluciona.

No hay comentarios: