15 junio 2012

La sorpresa ha estat més desagradable del que ens pensàvem

Fa uns dies vaig fer un petit escrit, amb preocupació, sobre l’incompliment de la Generalitat de Catalunya pel que fa al copagament al qual s’havia compromès i pagat anys enrere, per al sosteniment de l’escola bressol. Quan els ajuntaments ens hi vam posar va ser perquè la Generalitat es va comprometre a fer una aportació que es va calcular en una tercera part de cost total. L’ajuntament havia d’aportar l’altra tercera part i les famílies la resta. Aquest càlcul, fa uns sis o set anys, era de 1.800 euros per alumne d’escola bressol i curs, que la Generalitat de Catalunya es va comprometre a donar als l’ajuntaments. Hi havia rumors que aquesta quantitat s’aniria reduint. De fet, ja ho hem notat, atès que en cursos tancats ens han donat menys diners per alumne. Per tant, de 1800 es va passar a 1600, després a 1400 i es parlava que per al curs 2012-2013 només es faria una aportació de 1.000,-- euros. Però la sorpresa desagradable és que la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, aquesta setmana, ha dit que la Generalitat només aportaria, per al proper curs, 875,-- euros per nen/a. Aquest incompliment d’acord ens trenca tots els esquemes, a més a més de ser molt difícil per a l’ajuntament poder maniobrar, ja que, per llei, hem de complir un Pla d’Estabilitat Pressupostària. Això vol dir que estem “intervinguts”, com tots els Ajuntaments de tot l'estat. Tenim un tema complicat damunt la taula.

No hay comentarios: