25 junio 2012

L’endeutament del nostre ajuntament (II)

Aquest endeutament ens permet, en un futur, continuar mantenint el municipi i els serveis tal i com tenim ara.

Actualment s’està parlant molt de la modificació i la reestructuració de les administracions locals: eliminació de municipis depenent del número d’habitants, mancomunar serveis amb altres ajuntaments, passar serveis a administracions supramunicipals, ..., amb l’objectiu de l’eficiència i la reducció de costos.
He llegit algun document, perquè ho segueixo amb intensitat, i les coses no estan massa clares, però un dels índex amb què es basaran per tirar endavant aquestes reestructuracions és amb el de l’endeutament, ja que un ajuntament molt endeutat és difícil que pugui donar els serveis amb tota correcció i serà quan es pot decidir buidar-lo de contingut i, fins i tot, eliminar-lo.
Podem estar satisfets, perquè des de l’ajuntament hem sabut llegir aquesta conjuntura econòmica i sense aprimar els serveis hem sabut adreçar-los i millorar-los amb menys recursos.
Recordo l’any 1999, quan vaig ser nomenat alcalde, en què vaig heretar un ajuntament econòmicament en fallida. Feia més de quatre anys que no s’havia pagat la recollida de les escombraries i teníem amenaces de Fecsa-Endesa de tall de l’energia elèctrica, com a conseqüència dels deutes que l’ajuntament tenia amb aquesta empresa.
Des d’aleshores hem sabut viure amb austeritat, posant-nos al capdavant de la feina, ja que enteníem que d’aquesta manera aixecaríem l’ajuntament.
Ara ens trobem en una situació envejable, no ho tenim fàcil, però sí que ho tenim menys difícil que altres ajuntaments. Comptem amb un endeutament saludable, però no perillós. Continuarem treballant en la mateixa línia.No hay comentarios: