11 septiembre 2009

INVERSIONS A CAN MASSUET DEL FAR

El manteniment del model de nucli urbà en format d’urbanització té unes exigències econòmiques, que fa que sigui insostenible, en cas que no s’aconsegueixin recursos d’altres administracions.

Dic això perquè durant la festa major de can Massuet del Far o, fins i tot, algunes vegades que trobes algun veí o veïna que es queixa dels serveis que es donen en aquet nucli de població, dient: “Que si tinc la vorera en mal estat, que si tinc algun forat al carrer, que si el transport públic, que si correus, ...”

La veritat és que sempre hi ha fets millorables, però amb els números a la mà, l’IBI que l’Ajuntament recapta de can Massuet del Far puja entre 600.000,-- i 700.000,-- euros, que serveixen per donar serveis administratius, jurídics, cos de la policia local, brigada municipal, festes majors, serveis socials, arranjament de carrers, ...

Doncs bé, a moltes d’aquestes persones els he explicat que en espai de dos anys a can Massuet del Far es fan o faran obres per més de 5.500.000,-- euros, que les podríem anar explicant: clavegueram 4.000.000,-- d’euros; la Generalitat ha aprovat una partida 1.000.000 d’euros per portar l’aigua a can Massuet; 200.000,-- euros per arranjar voreres; 200.000,-- euros per portar les aigües brutes de la banda de can Bordoi al carrer Granollers i 100.000,- euros per asfaltar carrers, que en pots dies es començarà. Aquest és un exemple que demostra que el sistema públic ha de portar molts més recursos dels que es recapten en un nucli de població amb les característiques que presenta can Massuet del Far.

Sí que és cert que són recursos d’altres administracions, però hem d’entendre que són dels nostres impostos. Per molt que sigui la Generalitat o la Diputació és diner públic.

La gràcia és saber com funcionen la resta d’administracions i estar-hi a dins, perquè inverteixin al teu municipi.

No hay comentarios: