17 julio 2011

RETRIBUCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN

S’ha generat un gran debat demagògic sobre les retribucions dels membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de Dosrius, interessat amb la voluntat de desprestigiar-lo, sense explicar la totalitat de l’acord que es va prendre durant el Ple municipal del dia 27 de juny de 2011. Aquest debat, principalment, l’han produït els partits que tenien coll avall poder governar l’ajuntament i atenent que el poble ha estat clar a les urnes, no han paït la derrota inesperada i utilitzen la demagògia per treure la ràbia generada pel resultat de les eleccions.

Per aquest motiu, cal aclarir com han quedat les retribucions de l’equip de govern a l’Ajuntament de Dosrius. Per això vull manifestar el que s’escriu a continuació.

L’Alcalde i els regidors i regidores de l’Ajuntament de Dosrius, conjuntament, rebran menys compensació econòmica per desenvolupar les seves tasques, si la comparem amb la de l’any 2008.

Si agafem com a referència la retribució que tenia aprovada l’alcalde de l’Ajuntament de Dosrius, al pressupost de 2008, que era de 40.800,-- euros i hi afegim l’augment pertinent de l’IPC fins a dia d’avui, que va ser de l’1,1% l’any 2009, l’1,4% l’any 2010 i el 3,3% l’any 2011 i aquí s’hi augmenten les despeses de desplaçament i protocol•làries, tot això puja més que els 44.856,30 euros que s’ha determinat i aprovat com a retribució única per a l’alcalde. Es diu única perquè s’han suprimit totes les despeses que puguin generar els desplaçaments dins de la província de Barcelona, com poden ser: autopistes, pàrquings, quilometratges, ... ja que per fer les tasques que els pertoquen, tant a l’alcalde com als regidors/es, utilitzen els seus vehicles privats.

Amb aquest retribució de 44.856,30 euros, surten nets a percebre al mes 2.403,02 euros (14 pagues), sense dret a cap altre indemnització, tal i com s’ha explicat al paràgraf anterior.

La referència que s’ha pres per determinar aquesta retribució ve donada per les entitats de municipis de Catalunya i la més important que és l’Associació Catalana de Municipis (ACM) aconsella unes retribucions per al nombre d’habitants del municipi, així com també per la seva extensió, que caldrà modular depenent el criteri de cada govern local.

Aquesta associació, pel que fa al nostre municipi, l’engloba en un grup que la forquilla que aconsellen que es cobri com a mínim 44.898,-- a 58.955,70, euros com a màxim. Les referències de la retribució de l’alcalde són les que en percentatge s’aplicaran als regidors i regidores amb dedicació.

No hay comentarios: