05 julio 2012

La politització de l’interès públic (I)

Quan des d’una entitat es treballa per a l’interès públic, intentant millorar les prestacions que es poden donar, cal agrair l’esforç que fan les persones de manera altruista, però a partir del moment en què s’hi barregen interessos polítics i es manipula la informació per desprestigiar l’ adversari polític, es fa un flac favor a l’objectiu d’aquesta entitat.


En aquest escrit i els següents us faré una petita explicació de tot el procés que s’ha portat a terme perquè les subvencions que es donen a les entitats, tant esportives com culturals, educatives, juvenils.., s’adjudiquin d’acord amb unes fórmules matemàtiques, és a dir, que mani qui mani a l’ajuntament, no siguin subvencions nominals o a criteri polític.

En un fòrum d’entitats de data 13 de desembre de 2009 i a petició de representants de l’Ampa del Pi es va acordar crear una comissió que s’encarregués de fixar uns ítems o criteris que servissin per portar a terme de forma objectiva i transparent el repartiment de subvencions entre les diferents entitats del municipi. Es va convidar a totes les entitats del municipi a participar en aquesta comissió, de manera que la composició de la mateixa va ser establerta amb membres de totes aquelles entitats que es van presentar voluntàries. Val a dir que la comissió va romandre oberta per a la incorporació de membres per un extens període de temps en el qual es va donar opció a incorporar-se a aquelles entitats que no ho havien fet en el primer moment.

De fet, uns membres de l’ AMPA de l’escola del PI (les sres. Judith Coll i Rosa Calderon), van estar
present en algunes d’aquestes reunions, més exactament en quatre i van deixar d’assistir a la reunió del 15 de desembre de 2010 contestant un e-mail de convocatòria, al•legant que no tenien les actes de les reunions efectuades i que això era imprescindible i segons paraules textuals.... “ Així dons, com a representant de l’Ampa de l’Escola Pi, no assistiré més a aquestes reunions fins que no hi hagi una clara intenció, per part de l’Ajuntament, de tirar endavant aquest tema”......

La responsabilitat d’aquesta decisió voluntària d’abandonar una comissió que treballava sobre la manera de valorar les subvencions i les conseqüències de mantenir-se en aquesta posició mentre el treball de la comissió continuava endavant, la deixo a valoració de les famílies a les que representen.

Evidentment, aquesta comissió va seguir treballant amb la resta de participants de la comissió, un total de vuit entitats van participar en la identificació i valoració dels ítems que servirien per repartir els diners públics per les entitats municipals, aquesta comissió va ser formada en el seu dia per entitats de tots els àmbits (culturals, esportives, juvenils i també educatives).

No hay comentarios: