07 mayo 2013

ESCRIT A LA CONSELLERIA D’ENSENYAMENT

Sorprenentment, el passat dia 26 d’abril de 2013, va arribar oficialment un escrit del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, comunicant-nos que per al proper curs 2013-2014, que començarà al setembre d’enguany, només hi hauria una classe de P3 a l’escola de Pi i una altra a l’escola Encarnació Fonoll.

L’Ajuntament no està d’acord amb aquest nou plantejament del Departament, ja que, amb el número de preinscripcions a la mà, s’havia quedat que al municipi de Dosrius hi haurien tres línies de P-3.

Per aquest motiu, adjunto l’escrit que es va enviar al Director territorial d’Ensenyament, així com també a la consellera Hble. Sra. Irene Rigau.

L’escrit diu així:


Sr. Josep-Vicent Garcia Caurín

Director de Serveis Territorials

Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Carrer Churruca, 90

08301 Mataró

Benvolgut director,

El passat dia 26 d’abril de 2013, va entrar oficialment un escrit a l’Ajuntament de Dosrius, amb el número de registre 2.385, escrit que els grups municipals que estan a l’oposició el dia abans de rebre’l ja el coneixien i ens el van comunicar en un ple ordinari.

En aquesta carta se’ns comunica que, d’acord amb els números de la preinscripció, les tres línies que s’havien ofert de P3 quedaran en només dues línies, una a l’escola del Pi i una altra a l’escola Encarnació Fonoll.

Serveixi aquest escrit per fer una reflexió profunda de tots els acords que preneu en el vostre departament, ja que pensem que no generen la confiança necessària que requereix l’Ensenyament públic per a l’Ajuntament, les direccions de les escoles i les AMPES.

Quan es va decidir, amb els números a la mà, que s’havia de fer una fusió de les dues escoles de primària, tot i ser un tema molt controvertit, vàrem entendre que la disminució de naixements que tenim any rere any ens hi portava.

Per aquest motiu, vàrem decidir tots plegats, tant l’Ajuntament, com les direccions de les escoles, com les AMPES treballar per un projecte engrescador i fer un centre potent, sense escatimar esforços, però les vostres decisions d’ara sí, ara no, ara sí, ara no, quan sou els que teniu competències en el tema de l’ensenyament públic, no sumen en benefici de l’objectiu comú.

En principi, s’havien ofert per al curs 2013-2014 dues línies de P3. Després, quan això va ser debatut en reunions maratonianes i un cop posada per escrit la visió de l’Ajuntament, es va decidir oferir tres línies de P3, amb la condició que hi hauria P3 a l’Encarnació Fonoll, sempre i quan hi hagués una preinscripció mínima de 15 alumnes, i se n’hi van apuntar 19.

A l’escola del Pi, fins al dia d’avui, hi ha 28 peticions. Fins i tot, ens han comentat que a última hora se n’ha presentat una altra, que sumen un total de 29 i estem convençuts que d’aquí al setembre, ateses les característiques del municipi, hi haurà més alumnes que demanaran fer P3 a Dosrius.

Estàvem molt tranquils, ja que a la reunió celebrada per la Comissió de la fusió de les dues escoles, on l’ajuntament hi està representat, l’inspector del vostre departament va garantir que a Dosrius hi hauria tres línies de P3, ja que el departament havia fet aquesta aposta i que ningú es preocupés, atès que això seria d’aquesta manera, un P-3 a l’Encarnació Fonoll i dos a l’escola del Pi.

Ara, amb l’escrit entrat el dia 26 d’abril, ens torna a caure una galleda d’aigua freda a sobre, ja que es contravénen compromisos presos, acords tramesos a les famílies, amb tot el que això significa de descrèdit envers les decisions que es van prenent.

Com a Ajuntament, ja treballem per la fusió, amb tot el dol que significa perdre una escola, però el que no podem acceptar és que a curt termini perdem una escola i que a dia d’avui es retalli tot el possible, anant en detriment de la qualitat de l’ensenyament, quan el municipi de Dosrius fa aquest gran esforç d’apostar per tenir aquest gran projecte d’una escola pública de primària.

Us demanem que us replantegeu la decisió d’obrir una sola línia de P-3 a l’escola del Pi, ja que entenem que aquesta escola ha de tenir dues classes d’aquesta franja d’edat, atenent el nombre de preinscrits (29), tal i com s’havia acordat i s’havia ratificat per part dels vostres representants, tant a les AMPES com a les direccions d’escoles, que ho van trametre a totes les famílies que han apostat per l’escola pública.Atentament,Josep Jo i Munné                                                                               Josep M. Sagristà i Vilà

Alcalde                                                                                                Regidor d’EnsenyamentDosrius, 2 de maig de 2013

No hay comentarios: