04 junio 2013

UNA ALTRA PETICIÓ DEFENSANT LES TRES LÍNIES DE P-3,

Fa uns dies que es va fer una reunió del Consell Escolar Municipal, òrgan presidit pel regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Dosrius. Aquest Consell està format per l’Ajuntament, les quatre direccions de les escoles del nostre municipi i les quatre AMPES, és a dir, l’escola bressol, les dues escoles de primària (l’escola del Pi i l’escola Encarnació Fonoll) i la Secció de l’Institut.


A la reunió es varen debatre diverses qüestions sobre l’ensenyament públic al nostre municipi i, evidentment, es va parlar de la fusió de les dues escoles de primària i del P-3 per al proper curs 2013-2014.

El Consell Escolar Municipal em va demanar que com a alcalde fes un escrit adreçat a la Consellera d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau, defensant les tres línies de P-3, a les quals es va comprometre al començament d’aquest any i que també va ratificar un cop es van acabar les preinscripcions escolars per al proper curs.

Vaig fer una proposta d’escrit que vaig enviar a tots els representants que formen part del Consell Escolar Municipal i la majoria varen donar suport a l’esmentada proposta, ja que era el que s’havia acordat a la reunió.

Un cop l’escrit es va donar per bo, es va enviar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, tal i com s’havia quedat.

Us adjunto l’escrit que va sortir de l’ajuntament amb data 31 de maig de 2013, registre de sortida núm. 1561.


Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Generalitat de Catalunya

Via Augusta, 202 - 226

08021 Barcelona

Benvolguda consellera,

La comunitat educativa del municipi de Dosrius, integrada per pares, mares, direccions de centres públics i ajuntament, manté una activitat que és d’admirar, en benefici de l’escola pública, per això cal fer tot el possible i tot el que estigui al nostre abast per aprofitar aquesta sinèrgia.

Com bé sap, estem en un moment de dol, ja que perdrem una escola de primària, però som conscients que el seu departament ha pres unes decisions que no són fàcils, que són complicades d’entendre, però qui té competències ha de decidir i els que estem a l’entorn afectat, malgrat que no ens agradi, un cop hàgim dit la nostra hem de continuar treballant per donar els millors serveis possibles en cada sector.

El que desconcentra molt, desanima i desacredita d’una manera exagerada és que es comprometin a complir uns objectius, posant unes condicions, i que un cop aquestes condicions es compleixen, els compromisos quedin trencats.

Estem treballant molt intensament en aquest procés tan dur de fusió de les dues escoles i disposem d’uns números a la mà, que són de 74 nens i nenes nascuts l’any 2010, que estan empadronats al nostre municipi. Tant l’ajuntament, com les direccions de les escoles, com les AMPES hem fet una gran campanya per tal que aquestes famílies amb fills nascuts l’any 2010 apostessin per l’escola pública. Hem escrit i explicat, cada vegada que hem tingut ocasió, que vostè, consellera, havia garantit que hi hauria tres línies de P-3, durant el curs 2013-2014, si a l’escola Encarnació Fonoll hi hagués una preinscripció superior als 15 alumnes.

Resulta que molts pares i mares han apostat per mantenir els seus fills a l’escola pública d’aquest municipi tan complex, amb tres nuclis de població. Les AMPES han fet un treball admirable, l’ajuntament ha estat en tot moment defensant la feina de les direccions de les escoles i de les AMPES, en benefici de l’educació pública, i resulta que s’ha superat amb escreix el número de 15 alumnes preinscrits a l’escola Encarnació Fonoll, i ara se’ns redueix una línia de P-3 per al proper curs.

Vostè sap que això porta una reducció d’hores de TEI i de professors, amb tot el desànim que pot generar, no només pel fet d’haver canviat de criteri, sinó també per la massificació de les dues classes de P-3 i en general per a totes les famílies, ja que es reduirà el nombre de professionals destinats a l’escola pública de Dosrius, amb el benentès que, segons ens comenten, durant el curs 2014-2015 s’haurien de tornar a crear les places que en aquests moments es volen suprimir.

Per tot això exposat, com a alcalde i a petició del Consell Escolar Municipal, li sol•licito:

Primer.- Que es mantinguin les tres línies de P-3 al municipi de Dosrius, per al curs 2013-2014.

Segon.- Que no es redueixin ni hores de TEI, ni professors/es per al curs vinent.

Considero que és indispensable que accepti aquestes propostes, ja que eren compromisos que vostè havia adquirit. En moments difícils la credibilitat s’ha de mantenir, ja que hi ha molts segments de la població treballant en benefici del nostre objectiu, que és l’escola pública, i és necessari no desanimar tot aquest col•lectiu que tant ens ajuda a poder tenir un ensenyament de qualitat.

Atentament,


Josep Jo i Munné

Alcalde

Dosrius, 30 de maig de 2013No hay comentarios: