18 diciembre 2008

QUINA INICIATIVA HA TINGUT EL PRESIDENT ZAPATERO ( I )

Com a ciutadà i com a polític, cada vegada que penso amb la iniciativa del Govern Zapatero de distribuir 8.000 milions d’euros per als municipis de tot l’Estat Espanyol, no puc sentir-me més content i satisfet.

Com tothom deu saber, aquesta quantitat de diners s’han repartit un tant per població, perquè es facin projectes, amb l’esperit de donar ocupació a persones que estiguin a l’atur.

En primer lloc, es tracta d’una proposta justa, ja que no mira colors polítics i no es tracta d’una repartidora de diners amb uns criteris que puguin tenir una visió més propera a colors polítics, depenent de qui els reparteix. Això és un tant per habitant i aquesta és la proposta més neta que he vist en tots aquests anys en què estic ocupant l’alcaldia.

Al municipi de Dosrius li han tocat 824.411,-- euros i això és resultat de l’últim padró aprovat a 31 de desembre de 2007. Per això donem tanta importància a què la gent que viu al municipi estigui empadronada.

Aquesta quantitat representa la capacitat mitjana que té l’Ajuntament, entre tres i quatre anys, per fer inversió amb seus propis recursos. Evidentment, en condicions normals, no ara que no hi ha entrades per llicències d’obres ni moviments de compra venda de propietats, que generen plusvàlues. En aquests moments la capacitat d’inversió és molt baixa, quasi nul•la, tot i això hem de treballar que les millores en el nostre municipi no s’aturin.

No hay comentarios: