12 abril 2009

ENDEUTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS

El Ministeri d’Hisenda del Govern Central ha fet públic l’endeutament de tots els ajuntaments de l’Estat Espanyol.

Aquest endeutament l’ha calculat amb uns paràmetres tancats a 31.12.2008 i han dividit aquest xifra entre la població censada oficialment a 01 de gener de 2008.

Pel que fa a Dosrius, ens trobem amb un endeutament per habitant de 237,22 euros. Com sempre he explicat, és un dels més baixos de la comarca del Maresme, ja que la mitjana dels 30 municipis puja 590,31 euros per habitant, havent-hi un municipi que sobrepassa els 3.000,-- euros i tres municipis que ho fan per sobre els 1.000,- euros per habitant. Cal destacar que la mitjana de Catalunya és de 480,-- euros per habitant.

Em satisfan moltíssim aquestes xifres, ja que, d’una banda, la inversió que s’ha realitzat al nostre municipi és molt elevada i, per altra part, l’endeutament ha anat baixant any rere any, ja que deu anys enrere Dosrius era dels ajuntaments del Maresme que econòmicament estava més endeutat.

Cal dir que en aquests moments en què estem patint una crisi bastant profunda, les partides a serveis personals les podrem mantenir, fins i tot, augmentar en cas de necessitat.

Sí que és cert que els ingressos han baixat, però jo tinc confiança que la gestió de l’ajuntament ens portarà a una situació molt suportable per part de tothom.

No hay comentarios: