18 abril 2010

ESTACIÓ DE TREN QUE POSARÀ DOSRIUS

Doncs sí, sembla que es tanca el debat del tren orbital, sobre per on passarà . Un tren que ha de connectar Mataró amb Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Martorell, ... és a dir, que farà la circumferència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Dic que es clarifica i s’afirma que hi haurà aquest tren, ja que aquesta setmana s’ha aprovat el seu traçat, és a dir, els terrenys que ocuparà aquesta nova via i les estacions que s’han de construir.

Espero que el nom de Dosrius surti a l’estació que es construirà en terme municipal d’Argentona, ja que durant el procés d’exposició pública vàrem demanar que aquest tren passés pel nostre municipi, que arribés fins a l’entrada de Dosrius i després marxés cap a la Roca del Vallès, però suposo que els costos es disparaven de tal manera que ens ho varen desestimar. Però vaja, jo estic convençut que representarà un gran benefici per a la població del nostre municipi, ja que aquesta nova via tindrà quatre estacions a Mataró, la d’Argentona - Dosrius i també n’hi haurà una a la Roca del Vallès.

Potser sí que parlem a anys vista, però no tinc cap dubte que aquesta nova infraestructura farà que sigui més atractiu viure al municipi de Dosrius.

Tenim la sort de residir en un municipi que està a prop de les grans vies de comunicació d’autopistes, està a prop de línies de tren importantíssimes com són les del Vallès i les del Maresme i, per altra banda, no ens afecta directament cap d’aquestes grans infraestructures, sinó fixeu-vos amb Llinars del Vallès: autopista, via del tren, via d’alta velocitat. Penso que tot plegat crea un ambient que no té punt de comparació amb la qualitat de vida del nostre municipi.

No hay comentarios: