13 julio 2012

La politització de l’interès públic (III)

El 23 de novembre de 2011 en una nova reunió del Consell d’entitats es va comunicar a les AMPES presents (Escola del Pi i Escola Encarnació Fonoll) el dictamen emès per la comissió.


En sessió del 6 de febrer del 2012 s’aprova l’acta del 23 de novembre de 2011. Posteriorment, els ítems acordats es van presentar als serveis municipals per tal d’incloure’ls en les bases que havien de sotmetre’s a consideració plenària. En aquesta mateixa reunió del Consell d’Entitats, es va obrir un ampli debat entre les entitats en relació als arguments d’algunes AMPES sobre la tasca que porten a terme i la seva voluntat de ser tractats de manera diferenciada a la resta d’entitat del municipi. Totes les altres entitats assistents van discrepar d’aquests arguments.

En conclusió, doncs, els ítems o criteris que han servit per determinar el repartiment de les subvencions van ser fixats de forma consensuada per part de la comissió d’entitats del municipi creada a l’efecte i les bases objecte d’al•legacions no han fet sinó reproduir literalment els criteris allà establerts.

En un moment de la història del Ampa del Pi i per problemes que hi havia en el transport escolar, l’Ajuntament va decidir donar un ajut extraordinari de 6.000€, al passar dels anys i solucionat el tema dels transport no es va retirar aquesta subvenció, dir que en aquells moments era l’únic AMPA en el municipi, per tant, podem dir que han gaudit durant uns anys d’uns ingressos extraordinaris, que segur han servit per dotar a l’escola i a l’entitat d’uns mitjans que de ben segur no han pogut gaudir mai, ni de lluny, cap de les altres ampes.

Cal dir que en el pressupost del 2012 va haver-hi una reducció d’un terç a les quantitats atorgades en concepte de subvencions a entitats i que a petició d’algunes entitats educatives no es va fer una sola bossa de diners si no que es van mantenir les partides pressupostàries com estaven a l’any anterior, és a dir:

- Entitats esportives 11.859

- Entitats juvenils 2.109

- Entitats educatives 6.971

- Entitats culturals 12.797

Per tant, les AMPES es reparteixen 6.971€, entre totes, en comparació a l’any passat que solament l’AMPA de l’escola del Pi va rebre 9.600 €. penseu que si a la subvenció que rep aquest any l’escola el Pi 2.485 li suméssim els 6.000€ dels transport escolar, que ja he dit abans que era una dotació extraordinària i que no té cabuda en l’actual sistema equitatiu de valoració, se li hauria reduït la subvenció en un 11,16% i, penseu també que l’AMPA de l’Encarnació Fonoll ha reduït la subvenció respecte l’any passat en un 23%, i per contra l’AMPA de l’institut ha augmentat en un 27 %, i que aquestes AMPES tenen les seves escoles en aules prefabricades, en condicions i necessitats diferents a les que pot oferir un edifici com el de l’escola del Pi i que no han tingut dotacions extraordinàries durant anys que els hagin permès dotar als seus centres dels mateixos equipaments dels què gaudeix l’escola del Pi.No hay comentarios: