09 julio 2012

La politització de l’interès públic (II)

Una vegada fixats aquests ítems, es va donar la opció a totes les entitats a presentar qualsevol tipus de suggeriment o al•legació al respecte, per tal que la proposta que es presentés per ser debatuda en el Ple municipal fos el més consensuada possible. Tres AMPES van presentar al•legacions (Escola del Pi, Escola Encarnació Fonoll i Escola bressol). Els tres escrits d’al•legacions eren idèntics, de manera que van ser resolts de forma conjunta per part de la comissió, que es va reunir expressament a aquest efecte. L’acord al que es va arribar, i que consta en l’acta, és el següent:
El dictamen resultant és el següent:
Reunida el 26 d’octubre de 2011 la Comissió de Subvencions formada per les següents entitats: Futsal Can Massuet, Arquers de Dosrius, El Sot del Gall, Revista Argonautes, Colla Gegantera i Grallera de Dosrius, Avv de Can Massuet, Grup d’Esplai L’Esclat !!!, AMPA de l’ Institut de Dosrius, la Regidora de Cultura i actuant com a secretari el tècnic de cultura.
Un cop llegides i valorades i discutides extensament totes i cada una de les al•legacions presentades per: L’AMPA de l’Escola del Pi, l’AMPA de l’Escola Encarnació Fonoll i l’AMPA de l’Escola Bressol de Dosrius.
Emet el següent dictamen:
1.- La Comissió de Valoració de Subvencions es va crear en el seu dia per anular els possibles privilegis existents d’algunes entitats en matèria de subvencions municipals.
2.- Una altra finalitat era la de que, independentment del govern que estigui manant, hi hagi una continuïtat amb els criteris d’atorgament de subvencions.
3.- Varen ser convidades a formar part de la comissió, totes i cada una de les entitats municipals i es van poder apuntar totes i cada una de les entitats que així hi ho van demanar. Fins i tot es va donar la possibilitat que alguna entitat s’afegís un cop havien començat les reunions.
4.- Aquesta comissió va ser formada en el seu dia per entitats de tots els àmbits (culturals, esportives, juvenils i també educatives).
5.- Que tots els ítems serveixen per a totes les entitats, independentment de la tipologia que tinguin.
Per tot això anteriorment exposat,
Que la Comissió de Valoració de Subvencions decideix NO ACCEPTAR les al•legacions presentades per la AMPA de l’Escola del Pi, l’ AMPA de l’Escola Encarnació Fonoll i l’ AMPA de l’Escola Bressol, ja que considera que no hi ha cap al•legació que ens faci pensar que les AMPES són entitats diferents a la resta d’associacions del municipi de Dosrius. “

No hay comentarios: