12 abril 2011

El que donen de si els 80.000 euros de la pista externa de can Torres

El projecte que es va aprovar per a la construcció de la pista externa de can Torres pujava 80.000 euros, subvencionats íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Durant el procés d’adjudicació, l’empresa que es va contractar va licitar per un preu d’uns 62.000,-- euros, així que va quedar un romanent per poder invertir més en l’indret.

Atenent la gran utilització que constantment té aquest espai públic, que fins i tot ens ha sorprès gratament, i amb la finalitat que es pugui utilitzar durant més hores, la partida de 18.000,-- euros que sobrava del pressupost inicial, la utilitzarem per instal•lar-hi il•luminació, que pot estar engegada fins a una hora prudencial, que poden ser les 11,00 de la nit, així moltes persones la podran utilitzar per fer-hi esport, un cop s’hagi fet fosc.

Estic convençut que durant aquesta primavera-estiu, les nits seran molt concorregudes en aquest indret, per aprofitar al màxim aquest espai.

No hay comentarios: