26 abril 2011

Quina liquidació del pressupost del 2010

El servei d’Intervenció de l’Ajuntament de Dosrius, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, han fet el tancament del pressupost del 2010, amb uns números que demostren que l’esforç de gestió que s’ha fet ha estat un èxit.

D’un pressupost molt ajustat ha sortit un romanent de tresoreria, a lliure disposició, de 29.746,08 euros. Així mateix, aquesta liquidació contempla un coixí de 133.277,87 euros, que els tenim per fer les inversions que vulguem. Aquests diners són el resultat d’una bona gestió en l’àmbit de la recerca de subvencions, donat que es van aconseguir nous recursos no previstos que van permetre refinançar alguns projectes d’inversió.


També tenim 40.000,-- euros d’un conveni urbanístic, concretament de Colònies Forestals, a lliure disposició per gastar per a millores a can Massuet del Far.

Estem més que satisfets, ja tenim entre inversió i lliure disposició més de 200.000,-- euros. A més a més, cal ressaltar que l’esforç de contenció que s’ha fet des de l’ajuntament ens ha portat que, a 31 de desembre de 2010, la ràtio d’endeutament sigui del 36% dels recursos ordinaris.

Vull destacar que el famós “decretazo 8/2010” no permetia als ajuntaments endeutar-se per sobre del 75% dels seus recursos ordinaris.

També vull ressaltar que el Pla de Sanejament aprovat per aquest ajuntament contemplava una ràtio d’endeutament del 50%. Per això estic doblement satisfet que els números actuals donin que s’està al 36% d’’endeutament, a més amb disponibilitat econòmica, tal com s’ha explicat.

Aquests números són fruit d’una visió que vam tenir fent un Pla de Sanejament, preveient que la crisi duraria molts anys, i aquest Pla ens dóna aquests números tan favorables per a l’Ajuntament de Dosrius.

No hay comentarios: