11 mayo 2011

Em preocupa l’actitud de la Generalitat

Tenim un municipi amb unes característiques molt determinades, ja que no és un nucli compacte i el creixement dispers que ha tingut fa que necessitem més ajudes d’altres administracions.

Som els que tenim més quilòmetres de carrer per habitant, amb tot el que això comporta de manteniment, de recollida de les escombraries, de mobilitat de les persones, de beques dels menjadors escolars, de recursos per a les urbanitzacions que encara cal que l’ajuntament recepcioni i els serveis socials també tenen un plus afegit de costos, degut als quilòmetres que cal fer per atendre bé la nostra població.

Dic que em preocupa, ja que sona que després de les eleccions s’anunciaran les retallades i aquestes retallades que són genèriques, sense contemplar les característiques de les poblacions, perjudiquen molt a qui té la gent dispersa. Es parla que hi haurà una retallada molt important en el transport escolar no obligatori. Es parla que a les beques de menjadors també hi faran una retallada considerable.

Pel que fa a la sanitat, ja he posat el crit al cel allà on ha calgut, perquè no es redueixi el servei de metges i metgesses que tenim actualment, malgrat que hi ha la intenció de fer una reducció del 10% en tot el tema sanitari.

Caldrà que qui surti després de les eleccions estigui molt ben situat dins de les altres administracions, allà on es prenen les decisions més importants per als nostres interessos: a la Diputació de Barcelona, al Consorci Sanitari del Maresme, al Consell Comarcal i saber com funciona la Generalitat de Catalunya, per bellugar-se amb agilitat pels llocs on tenen les competències.

No hay comentarios: