06 diciembre 2006

Sobre la urbanització de Can Canyamars

Ha arribat a les meves mans un butlletí d’un partit polític, que és molt important dins el nostre municipi, el de Convergència i Unió.

De tots els seus articles, m’ha preocupat especialment el posicionament que té aquest partit referent al tema de la urbanització de can Canyamars.

La urbanització de can Canyamars és una d’aquelles assignatures pendents de resoldre, per les seves característiques i diversitat de situacions dins la mateixa urbanització.

Quan la possible alternativa a l’Ajuntament de Dosrius critica el fet d’haver canviat el sistema de compensació pel de cooperació, que estic convençut que és l’únic camí per resoldre el tema de can Canyamars, em preocupa doblement, perquè això vol dir que si accedeixen al poder, farien al mateix que van fer al 1996, un cop va evolucionar la moció de censura plantejada per aquest partit polític i altres regidors de dretes, i tota la feina que fins aleshores s’havia fet per resoldre el tema de can Canyamars, es va llençar a la brossa i es va quedar amb el sistema de compensació, és a dir, que l’Ajuntament no hi podia fer res. Per això es va produir el retard a l’hora de resoldre, que en aquests moments estem patint tots

També em preocupa que en aquest escrit s’expliqui que hi hauran expropiacions específiques a cada veí afectat, quan això és totalment fals. Sí que els veïns afectats hauran de fer unes aportacions econòmiques, perquè es pugui urbanitzar dignament tota aquesta unitat d’actuació, que és la urbanització de can Canyamars.
En aquests moments calculo que queden mesos per resoldre tota la problemàtica. Com a alcalde i veí em preocuparia moltíssim que tornés a passar el que va succeir l’any 1996 i que tot l’esforç que ha fet l’Ajuntament, la Diputació i, sobretot, tots els veïns de can Canyamars se’n vagi en orris pels plantejaments de Convergència i Unió

No hay comentarios: