11 mayo 2008

LA SITUACIÓ DE CAIXA LAIETANA

M’ha arribat per molts canals que la Caixa Laietana es troba en una situació molt complicada, fins i tot que perilla la seva existència.

Un d’aquests canals venia d’una entitat potent, que fins i tot parlava que ja hi havia uns acords d’absorció de Caixa Laietana i alguna altra caixa de la seva categoria.

Però ve-t’ho aquí que és tot al contrari. No fa massa dies que es va celebrar l’Assemblea General, hi vaig assistir com membre de la mateixa.

El nou Director General, Sr. Josep Ibern, va explicar la situació actual d’aquesta entitat financera, així com també la situació que ens toca viure i com convé plantejar-la.

Curiosament, el 2007, Caixa Laietana va tenir uns beneficis nets d’uns 31.500.000,-- euros, més que el 2006, que van ser d’uns 28.500.000,-- euros. Cal dir, també, que durant el primer trimestre del 2008 ha crescut un 14,17%, referent al mateix període de l’any passat.

És a dir que, quan tothom parla de crisi i les males llengües, de forma interessada, parlen malament dels altres, els números són clars i aquests reflecteixen la realitat.

A més a més, cal destacar que atenent que és una caixa, part dels seus beneficis van a l’Obra Social, i per al 2007 s’hi van destinar 5.800.000 euros, un 5,50% més que durant el 2006.

En aquest món de les finances, els adversaris utilitzen tots els mecanismes per beneficiar-se de les situacions.

No hay comentarios: