15 mayo 2008

RESULTATS DE LES POLÍTIQUES AL MARESME (I)

Des del Consell Comarcal s’està donant molts serveis. Tot i que és una administració bàsicament de gestió i sense recursos, treballa per portar millores a la nostra comarca, amb la voluntat d’incidir al màxim possible davant les administracions que tenen les competències.

Des de l’any 2000 que s’està reclamant una solució a l’actual Nacional II. En aquell moment el Consell Comarcal del Maresme va liderar una plataforma, conjuntament amb els nou Ajuntaments del Baix Maresme. Fins i tot, va fer accions contundents, com ara talls de la Nacional II, per reclamar les millores necessàries per convertir-la en un carrer o avinguda de poble, l’actual N II.

Totes les accions han anat encaminades en la mateixa direcció: millores de mobilitat al Maresme. Per fi, es va signar un acord per traspassar 400 milions d’euros, que aviat és dit, ja que si ho passem a pessetes serien molt mils de milions.

Ara cal que qui tingui responsabilitat sàpiga invertir aquests diners, amb el màxim consens possible. Això no vol dir consens total, perquè encara aniríem en bicicleta o a peu, però sí que cal escoltar al màxim possible la nostra comarca, des de Tordera, passant per Calella, els dos Arenys, Mataró i fins a Montgat, amb els estudis que calguin.

Quan s’han de fer aquestes mogudes, es generen moltes opinions, però des del Consell Comarcal del Maresme hem d’estar contents i satisfets pel que s’ha aconseguit fins ara.

Semblava una utopia, però la realitat és que es preveu fer la inversió més important de la nostra història en el nostre territori, gràcies a què el Consell Comarcal, entre d’altres ha insistit, junt amb la majoria de forces polítiques que el composen.

No hay comentarios: