18 mayo 2008

RESULTATS POLÍTIQUES AL MARESME (II)

Aquests 400 milions d’euros han de servir per fer una via alternativa a l’actual Nacional II.

Atenent que la Nacional II deixarà de passar per la nostra comarca, aquesta via pot ser molt més integrada al territori, amb més entrades, més sortides i més rotondes.

La veritat és que en aquests moments jo diria que ja és necessària, però una obra d’aquestes magnituds no es farà ni l’any vinent ni l’altre, ja que cal fer un projecte executiu i tots els passos necessaris perquè aquest projecte tingui els informes favorables de les administracions competents, i això és molt de temps.

Cal preveure que any rere any a la carretera hi haurà més cotxes. No s’ha de perdre de vista que a l’Alt Maresme, en el Pla Territorial Metropolità s’hi contempla un creixement d’unes 80.000 persones, és a dir, un 20% més, a banda del creixement normal de la població de la resta de pobles de tot el Maresme.

Veient la situació actual, si fem números, deduïm que d’aquí a deu anys, posarem a les nostres vies d’un 25% - 30% més de vehicles. Per tant, ens adonem que en aquests moments ja és necessari, important i indispensable planificar aquesta nova via de comunicació, sobretot tenint en compte les necessitats que tenim de connexió entre els pobles, els polígons industrials, ...

No hay comentarios: