30 enero 2008

OCUPACIÓ DELS TERRENYS DE CAN NET (2)

L’any 2001, concretament a l’octubre, quan hi havia com a alcalde el Sr. Isidoro Hernanz, durant poc més de 70 dies, es va arribar a un acord per compensar l’expropiació de la plaça de davant de l’Ajuntament. Segons van dir els serveis jurídics de l’Ajuntament, amb aquest tracte també hi entrava la cantonada de can Net, d’uns 48 m2. Cal dir que per a aquesta plaça, qualificada de zona verda, es van pagar, de mutu acord, més de 45 milions de les antigues pessetes.

En el moment que va haver-hi el canvi a l’Ajuntament, que això va ser el 22 d’octubre del 2001, els serveis jurídics varen informar que els 48 m2 d’aquesta cantonada es podien ocupar.

Es va decidir notificar-ho a la persona que utilitzava aquest espai, això devia ser l’any 2002, essent la resposta de l’ocupant totalment contrària, afirmant que els acords als quals havien arribat amb l’antic alcalde no eren aquests i que això no entrava dins l’expropiació de la plaça.


Els serveis jurídics de l’Ajuntament, ferms amb la idea i convençuts que això també hi entrava, van desestimar el posicionament de l’ocupant, i van comunicar a l’equip de govern que ja es podia procedir a la corresponent ocupació.

La persona interessada que s’havia apropiat de l’espai va posar un contenciós. Cal dir que tot i aquest contenciós, l’ocupació del terreny es podia realitzar en aquell moment, però l’equip de govern va decidir esperar la resolució del jutjat.

Aquesta resolució va arribar durant els últims mesos del 2007. A més a més, en aquest moments és una resolució ferma, desestimant el posicionament de la persona que ocupava aquest espai i donant tota la raó a l’Ajuntament de Dosrius, conforme aquests més de 48 m2 són municipals.

Com obligació d’equip de govern i amb l’esperit de millorar aquest accés per a tot el veïnatge, havíem d’arranjar aquesta situació i vàrem tornar a iniciar tot el procés de notificació als interessants, dient que l’ocupació es faria dins els terminis que marca la llei. A partir de la primera notificació, van presentar-se, d’una banda, una quantitat d’escrits jurídics per part dels ocupants, defensant-se d’una manera molt aferrissada i, per altra banda, els informes dels serveis jurídics de l’Ajuntament, desestimant els seus posicionaments.

Davant d’aquesta situació, no vàrem tenir més obligació que l’ocupació, que es va realitzar amb el coneixement de totes les parts interessades, el dia 21, a les 10 del matí, amb les tensions, els insults, les amenaces, les males maneres, els nervis, ..., totalment fora de to, per part d’un representant dels ocupants.

Per fi tenim l’espai ocupat. Bé, no tot l’espai, ja que en aquests moments el que interessava era arranjar la corba, perquè la circulació de vehicles sigui molt més còmode. Ara caldrà un projecte per adequar aquests 48 m2, però, tot i això, de la manera que ha quedat en aquests moments, penso que millora molt aquest tros de carrer públic.

Que dur i trist que és, algunes vegades, defensar els interessos de la col•lectivitat, tenint tota la raó, sobretot quan te l’han donada els tribunals.

Tot i l’esforç i el desgast, crec que ha valgut la pena!

No hay comentarios: