25 junio 2008

EL CONSENS DE LES GRANS INFRAESTRUCTURES

A la comarca estem continuant amb el gran debat de les infraestructures. Portem molts anys parlant-ne i, en principi, sembla que les posicions siguin les mateixes, però amb avenços significatius. Això vol dir que la feina que s’ha fet no ha caigut en un sac trencat, ja que el Ministeri de Foment ha passat la competència de la N-II a la Generalitat i, a més a més, hi ha aportat 400 milions d’euros. Atenció amb la xifra que, tot i que es diu que no serà suficient, són molts mils de milions de les antigues pessetes!

Estic convençut que és la inversió més important que s’ha produït a la nostra comarca, en tota la seva història.

Si mirem el que ha passat amb les grans obres, veiem que sempre hi ha hagut persones contràries a l’obra a realitzar: sigui un col•lectiu, sigui una administració, sigui una plataforma que s’hagi creat.

Estic convençut que si s’hagués necessitat el consens total per a la construcció de l’autopista des de Montgat fins a Mataró, no hagués estat possible fer-la. Mirem què passa amb la línia de molt alta tensió (MAT), el quart cinturó o el túnel de Bracons. Fins i tot, estic convençut que en Miquel Biada, l’any 1850, quan va dissenyar la primera línia de tren Mataró-Barcelona, el consens no devia ser total.

En el nostre municipi hem viscut una transformació de la nostra carretera principal i la paraula de trinxar el territori va sortir en el moment de planificar, en el moment que es va fer l’obra i, fins i tot, estic convençut que si s’hagués fet una enquesta al poble, haguessin sortit molts NO a la construcció de la nova carretera, tot i que tinc el convenciment que el Sí hagués guanyat. Tot i això, en aquests moments no sento cap veu crítica, ans al contrari, la gent està molt orgullosa d’aquesta nova carretera.

Tornem al Maresme, hem de portar la màxima informació, hem de fer els estudis necessaris, que ja en tenim uns quants, però també hem de decidir. Cal escoltar la veu crítica que pot aportar millores, però també cal que qui hi estigui d’acord es defineixi clarament i amb contundència, ja que a la nostra comarca predominen, en aquests moments, unes veus contràries a les planificacions i propostes tècniques, que jo penso que són molt poc significatives.

No hay comentarios: