15 junio 2008

EN MOMENTS DIFÍCILS, CAL BUSCAR RECURSOS DE TOT ARREU

Com tothom es pot imaginar, els ajuntaments estem patint una crisi bastant important, ja que la baixada de la construcció afecta molt la hisenda municipal, així com també la pujada dels interessos, ja que els préstecs són més cars, els fons europeus pràcticament s’han acabat i, per altra banda, cal donar més serveis i no es pot aturar el funcionament de cap àrea vital de l’Ajuntament.

Per aquest motiu, cal buscar altres maneres de fer obres i de donar serveis.

En aquestes últimes setmanes s’estan fent tres obres que, a l’Ajuntament, en principi, no li costaran res. Obres importants, que si haguéssim de fer un projecte, fer tots els passos necessaris per aprovar-lo, buscar les partides pressupostàries per fer un procediment d’adjudicació, etc., el cost seria molt important.

Aquestes tres obres s’han aconseguit mitjançant negociacions amb industrials o persones que tenen activitats econòmiques al nostre municipi, a qui hem fet entendre que han de fer aportacions, no econòmiques, sinó en obres que per a ells són molt més fàcils, ja que tenen les màquines i els és més senzill poder negociar amb els industrials del seu entorn.

Concretament, una de les obres que s’està fent és a la pujada de can Massuet, venint de Dosrius, estem construint un hivernacle de 300 m2, que ha de servir com a centre de jardineria de la brigada municipal i com a magatzem per guardar totes les eines que utilitzen els serveis municipals. D’aquesta manera, la zona de sota el consultori metge, que és on hi ha tots els estris de la brigada, podrà netejar-se i ser un lloc de referència per a les entitats, ja sigui com a casal dels joves, casal dels avis o el que calgui. En pocs dies aquest hivernacle estarà construït.

Prop de l’Ajuntament hi ha un espai que en diem la plaça de can Bellonc, que també s’havia de remodelar. En aquests moments hi ha màquines fent murs de pedra, segons dibuixos fets pels Serveis Tècnics Municipals. En aquest indret hi ha un pi que té una característica molt especial, atès que el podríem batejar com el pi del bombardeig, ja que va néixer durant els anys de la Guerra Civil (1936-1939). Gent molt gran recorda que hi jugaven escenificant bombardejos i el cap del pi el feien tocar a terra. Imagineu-vos el poc temps que tenia aquest arbre i com s’ha transformat.

Aquesta plaça s’ha de convertir en un indret per anar a escoltar música i per anar a llegir un llibre, amb tota tranquil•litat, a l’ombra del pi del bombardeig.

També s’ha arranjat, i molt bé, el Molinot de Canyamars. S’hi ha posat una capa de terra amb sauló a la part de sobre, quedant una esplanada en la qual hi farem molts actes culturals i trobades de tota mena, sota l’ombra dels arbres del Pla del Molinot.

L’obra que s’hi ha fet té valor econòmic, però, com us he dit, de l’Ajuntament, per ara, no ha sortit cap euro per tirar endavant aquestes tres obres.

No hay comentarios: