03 marzo 2009

COMENTARIS DE L’ÚLTIM PLE ORDINARI

El passat dia 26 de febrer es va fer un ple ordinari a l’Ajuntament de Dosrius. Jo el catalogaria com el ple més complert que recordo, ja que l’oposició va estar a un bon nivell, quant a les preguntes que feien referència a temes d’actualitat, estant molt ben fonamentades.

Per part de l’equip de govern vàrem gaudir contestant-les, ja que els temes es viuen amb intensitat i poder-los explicar és un plaer. El fet que digui gaudir, en cap moment s’ha d’entendre com que haguéssim fet quedar malament els càrrecs electes de l’oposició, tot al contrari, jo crec que va haver-hi un debat ric i molt franc.

No voldria deixar d’explicar alguns punts de vista, que considero que són molt personals, de qüestions que jo anomeno “perles”, que varen sortir en el debat d’alguns punts.

El Sr. Homs, com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, va entrar en el tema de la llenya que surt de l’esporgada que fa la Diputació de Barcelona a la carretera de Dosrius a Canyamars. Va criticar el criteri que té l’Ajuntament, ja que quan es disposa de llenya, vingui d’on vingui la procedència, l’Àrea de Serveis Socials, amb els informes pertinents, decideixi a quina família del municipi li fa més falta. El Sr. Homs va entestar dient: “Jo també en necessito de llenya” i és aquí on jo vaig entendre que hi havia adquirit un costum per part de l’Ajuntament, que quan la Brigada municipal havia de tallar una alzina, la llenya que en sortia se la repartien entre gent de l’Ajuntament. Es tracta de plantejaments, polítiques, ideologies, ... que cal tenir-les clares.

Una altra “perla” que no puc deixar d’explicar és que un regidor de Convergència i Unió va criticar l’Ajuntament perquè es gastava 18.000,- euros més IVA; amb diners de tothom, per fer el reformat del projecte de can Canyamars, dient que és una urbanització que no està recepcionada i que aquests diners no havien de sortir de les arques municipals.

Una altra “perla”, que va ser diligentment contestada per regidors del PSC que vénen de la branca d’Ensenyament, va tenir lloc quan un regidor de CIU va fer preguntes sobre l’Escola Bressol i el regidor que té competències, molt cofoi, li va explicar com estava quedant de meravellós aquest equipament, que esperem entri en funcionament durant el proper mes de setembre. Aquest regidor de CIU té interessos directes i va dir molt obertament que als nens de 0 a 3 anys, tant els fa si l’equipament és de cinc estrelles o no, perquè pel que hi van a fer en aquestes edats, això no té importància per a ells. Haguéssiu vist com van saltar un regidor i una regidora del PSC que són mestres!

Aquests són comentaris meus que són molt personals, i estic convençut que tothom tindrà els seus, que respecto, ja que hi va haver un debat ric per totes les parts i no valoro si algú hi va perdre o bé hi va guanyar.

No hay comentarios: