19 octubre 2007

JA HA SORTIT UNA RESOLUCIÓ DE LA FISCALIA PEL LA QUESTIÓ DELS POLICIES LOCALS EXPEDIENTATS

A principis d’abril d’enguany, podeu veure escrit d’aquest diari del 5 d’abril, es va obrir un expedient disciplinari a tres membres de la Policia Local, ja que es va detectar la imposició, d’una manera sospitosa, d’unes cent trenta-una multes a conductors que circulaven pel nostre municipi. Totes aquestes multes tenien les mateixes característiques, es van posar en el mateix indret, el Km. 4,400 de la Carretera BV-5101, per no respectar un stop. Cada multa pujava 300,-- euros més la retirada de 4 punts del carnet de conduir.

Aquests expedients disciplinaris es van tramitar d’acord amb els reglaments i la legislació vigent. És a dir, es va nomenar un jutge instructor/a i un secretari/a.

Un cop nomenat l’instructor, se li va passar tota la documentació que es va considerar necessària per clarificar el tema. Estudiats els expedients, l’instructor va sol•licitar que es passessin a la fiscalia perquè investigués si els presumptes delictes podien ser entesos com un delicte penal.

Oficialment ja ha arribat l’informe de la fiscalia, que entre altres coses diu:

...
a) Respecto al sargento ..................... no se aprecia una participación directa en los hechos.
b) El policía 003, D. .........................., que firmó siete denuncias, no obran en el expediente aportado. Aunque el investigado reconoce haber firmado las siete denuncias dice que lo hizo con el 007, que fue una actuación estática dentro del coche y que es posible denunciar varios vehículos en el mismo minuto, porque primero anotan la matrícula y después redactan el boletín.
c) El que fuera agente 007, Sr. ....................., autor de 124 boletines de denuncia aparentemente irregulares, da diversas explicaciones para justificar sus anotaciones. Pese a las justificaciones del denunciado y que no queda clara su intención (su conducta parece motivada por un enfrentamiento personal con el alcalde y para perjudicarle en las elecciones), lo cierto es que tal como detalla la diligencia de comunicación elaborada por el instructor del expediente, los boletines de denuncia presentan un sinfín de contradicciones y datos negados por los ciudadanos, que apuntan en esta fase procesal hacia un posible delito de falsedad documental.

5.- En consecuencia procede:

a) ACORDAR el archivo provisional parcial respecto a los investigados, don .................. (sargento) y don ................. (003), por no quedar suficientemente acreditados los hechos.b) INTERPONER denuncia contra don ................... (que fuera agente 007 de Dosrius) con DNI ... y domicilio ......, ante el Juzgado de Instrucción competente para conocer de los hechos cometidos en el término municipal de Dosrius, por un delito de falsedad en documento oficial, conforme a lo dispuesto en este Decreto del que se acompañará copia y se dará por reproducido.


Ara caldrà continuar l’expedient disciplinari i fer la seva tramitació normal, amb la finalitat de resoldre’l per via administrativa, això si l’instructor no creu convenient aportar més informació a la proposta d’arxiu del sergent i l’agent 003, ja que l’acord d’arxiu és provisional.

És inadmissible que una persona que porta uniforme utilitzi a conductors per posar-los contra l’autoritat, posant-los multes de 300,-- euros i proposta de retirada de 4 punts del carnet.

Lluitaré fins al final perquè actituds com aquestes no les pugui propiciar, ja sigui directament o indirectament, ningú que tingui poder.

Sé que tinc molts adversaris, però la disputa ha de ser amb accions a favor del poble i al final ha de ser el poble que decideixi qui vol que gestioni els seus interessos, però d’aquestes actituds de castigar la població, jo en dic fer terrorisme d’estat. Tan culpable és qui ho fa com qui l’encobreix o qui l’incita a fer-ho. Indignant, molt indignant!

No hay comentarios: