25 noviembre 2007

PETICIÓ FORMAL PER DEMANAR QUE LA SEGONA ESCOLA DE PRIMÀRIA ES CONSTRUIEXI A CAN MASSUET DEL FAR

Aquest és l'escrit que ha sortit formalment de l'Ajuntament per demanar que la segona escola de primària es construiexi a can Massuet del Far, ara cal esperar.

Sra. Carme Zapater Torras
Directora Adjunta del Servei Territorial
de Barcelona Comarques
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya
Carrer Casp, 15
08010 Barcelona

Benvolguda senyora,

Continuant una mica amb la reunió que vàrem tenir el passat dia 14 de novembre, en la qual vam parlar de la ubicació dels centres d’ensenyament al nostre municipi, li voldria fer la petició formal que la segona escola de primària, que actualment tenim en aules prefabricades, es construeixi al nucli de can Massuet del Far.

Aquesta decisió té punts a favor i també en té en contra. El que en principi és més important, però que estaria dins dels punts en contra, és la cohesió de tots els nens i nenes d’un mateix municipi, si aquests estan en una mateixa escola. Però com que estem parlant de nens i nenes fins a 12 anys, tampoc veiem que sigui un tema crucial, ja que la dependència en aquestes edats encara és molt dels pares. Altra cosa seria l’institut, que aquest sí que ha de concentrar els joves de 12-13 fins a 18 anys.

Un dels punts molt importants a favor és que Can Massuet del Far és el nucli de població de Dosrius amb més nombre d’habitants. Cal tenir present que empadronats arriben al 50%, ja que Canyamars i Dosrius tenen aproximadament un 25% cada nucli, això arrodonint les xifres.

Veient aquesta realitat ens adonem que al CEIP del Pi, de 404 nens i nenes, 204 són de can Massuet del Far. Al CEIP Encarnació Fonoll, de 44 nens/es, 30 són de can Massuet del Far. Li adjunto els documents que acrediten el que li exposo.

Un altre punt molt important, aquest sí que a la nostra manera de veure és el que tomba la balança cap a la decisió de sol•licitar que construeixin la segona escola a can Massuet del Far, és la necessitat de mobilitat que tenen aquests nens i nenes per anar a la seva escola a Dosrius.

Aquest nucli urbà de can Massuet del Far està situat a dalt d’una muntanya, i la carretera que han d’agafar per arribar al seu centre escolar actual té uns desnivells en corbes que hem d’intentar evitar al màxim possible, ja que veure baixar un autobús carregat amb 50-60 alumnes et fa pensar que si algun dia de mala sort succeeix alguna cosa, ens en penedirem moltíssin. Cal tenir en compte que d’autobusos de can Massuet del Far en baixen cinc al dia.Un altre punt a favor és que l’indret on proposem la construcció d’aquesta escola és una zona esportiva on hi ha una pista coberta i una piscina que properament volem remodelar. A més a més, considerem que l’indret és idíl•lic i que es revitalitzarà molt aquest nucli de població. Li adjunto plànol de situació i els metres que podríem cedir per a la construcció del centre.

També cal tenir present que en el lloc proposat inicialment per a la construcció d’aquesta segona escola, estaven limitats els metres quadrats a construir-hi, ja que també s’hi havia de construir un institut. Si la segona escola la portem a can Massuet del Far, els terrenys per construir definitivament l’institut tindran els metros quadrats necessaris per fer un equipament molt digne, ja que l’indret és fabulós.

Li demano que analitzi tot el que li he exposat i, al més aviat possible, em respongui si veuen amb bons ulls la construcció d’aquesta segona escola a can Massuet del Far, amb l’esperit de poder fer tots els passos necessaris per cedir el terreny, a fi que vostès puguin iniciar tot el procediment per a la construcció de la segona escola de primària al nostre municipi.

Atentament,


Josep Jo i Munné
Alcalde
Dosrius, 22 de novembre de 2007

No hay comentarios: