08 junio 2007

ALTRE COP UNA NOVA DECEPCIÓ

E.T.A. torna a les armes. En el moment que vaig sentir aquesta noticia, el cap s’hem va baixar i vaig pensar que encara ens falta molt per ser un país verdaderament europeu. Em dóna la sensació que estem en una part de mon on el fanatisme encara té molt a dir. Però seguint la noticia me’n adono o si més no, es la meva percepció, que les persones que han anunciat aquest trencament de la pau son molt minoritaris, i fins i tot que no tenen el suport de molta gent que abans els justificaven i estic convençut que s’acabarà, pel sistema que sigui, sigui policial o sigui perquè la població els dirà prou, i que aquest anunci de tornar a les armes és el penúltim paràgraf de una història molt negra de la nostra època, ja que tinc la confiança que l’últim serà l’abandonament total de les armes i que l’únic camí per aconseguir els desitjos de les persones és el diàleg mitjançant la democràcia.

No hay comentarios: