27 junio 2007

LES TANQUES O "BIONES" DE LA NOVA CARRETERA

He fet la petició formal als responsables de les obres de la nova carretera, perquè habilitin una partida per protegir els suports que aguanten les “biones” de protecció, amb la finalitat d’evitar accidents greus, principalment de les motos.

Aquest escrit s’ha enviat al Sr. Jordi Follia, director general de Carreteres, i al Sr. Ferran Camps, coordinador territorial del Servei Territorial de Carreteres. L’escrit diu:

La carretera que s’està construint al municipi de Dosrius, que connecta el nucli de Dosrius amb la part de sota del pont de l’autovia, ja està al seu tram final. Per cert, és una obra amb la qual la gent està molt contenta, però hi ha hagut un to de l’alarma per part dels motoristes, quan han vist el tipus de suport que s’ha instal·lat a les tanques protectores, o més ben dit “biones”.

Atenent que és una obra nova i que ha estat sobradament pensada, demano amb aquest escrit que feu un esforç amb la finalitat que pugueu protegir, segons normatives, els suports que aguanten aquestes tanques protectores, ja que de la manera que actualment queden, qualsevol accident de moto pot tenir conseqüències greus.

Malauradament, en aquesta carretera, en pocs temps, van haver-hi tres morts de motoristes, per això hem d’intentar, mitjançant un reformat del projecte, posar les proteccions necessàries per evitar accidents greus.

El nostre municipi necessita molta mobilitat i hi ha moltes motos de joves que durant el dia circulen per aquest tram de carretera, per això us demano que feu aquest últim esforç i tothom estarà molt orgullós d’aquests tres quilòmetres de carretera nova.

No hay comentarios: