06 julio 2007

EL PROJECTE DE CLAVEGUERAM DE CAN MASSUET DEL FAR JA ESTÀ A EXPOSICIÓ PÚBLICA

Un altre dels temes de gran envergadura que hem de resoldre és el de les aigües residuals de can Massuet del Far. Fa molts anys que hi anem al darrere, però sigui pel que sigui s’ha anat dilatant, contra la voluntat política de l’Ajuntament, ja que l’escull principal sempre ha sigut el cost econòmic.

Per fi tenim el projecte executiu a exposició pública i la voluntat de l’Agència Catalana de l’Aigua que no s’aturarà el procés fins a la realització de l’obra.

Aquest projecte consisteix en recollir les aigües residuals de dues vessants, que això és el 75% de totes les aigües brutes de can Massuet del Far, i portar-les a un col·lector fins a l’indret on es construirà una depuradora. Allà es tractaran les aigües i un cop sanejades es llençaran a l’aqüífer.

Quedarà una vessant, que és la de la zona de can Bordoi, on caldrà construir una canonada i mitjançant una bomba impulsar les aigües residuals a dalt la carena de l’avinguda del Far, perquè després, pel seu propi pes, vagin cap a la depuradora que es té previst construir al lloc anomenat del Virol.

El cost total d’aquest projecte, sense comptar la impulsió de la vessant de can Bordoi, puja uns cinc milions quatre mil euros.

Sens dubte que es tracta d’ una inversió espectacular. Han calgut moltes gestions polítiques per poder tenir aquest projecte en el punt que el tenim. Caldran més gestions perquè sigui una realitat que les aigües brutes de can Massuet del Far es recullin i es tractin correctament, per tornar-les a tirar a la llera.

Estic convençut que estar en altres òrgans supramunicipals t’ajuda molt, però molt, a fer aquestes gestions.

Esperem que les noves previsions de càrrecs supramunicipals es confirmin i així podrem donar més empenta a molts dels projectes municipals que tenim en cartera.

No hay comentarios: