09 julio 2007

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL 2006

La Diputació de Barcelona, concretament el seu Organisme de Gestió Tributària, ens ha fet arribar un llibret en el qual hi ha un resum o memòria de la seva gestió durant el 2006, a tota la província de Barcelona, en concepte de recaptació d’impostos a tots els Ajuntaments.

És una síntesi molt extracte, però molt clarificadora. Dels 300 Ajuntaments que gestiona la Diputació de Barcelona, a alguns els gestiona tots els impostos i a altres els cobraments per executiva o bé algun impost en concret.

De l’extensa relació que hi ha, m’he aturat, com és lògic, a les dades que fan referència al municipi de Dosrius que, a tall d’anècdota, hi ha 3.470 rebuts d’IBI i en total es recapten 1.152.864,08 euros. De l’Impost d’activitats econòmiques hi ha un total de 72 rebuts i es cobren 210.450,39 euros. De vehicles, en total n’hi ha 3.393 i es cobren 303.872,32 euros. De plusvàlues es varen cobrar 378 rebuts, que pugen un total de 206.055,81 euros. Hi ha altres impostos, com poden ser el clavegueram, les escombraries, les taxes de cementiri, que també cobra l’Organisme, i que el total del 2006 que va cobrar la Diputació de Barcelona per a l’Ajuntament de Dosrius va ser de 2.412.652,19 euros.

Una de les dades més significatives d’aquest informe és que de contenciosos posats a l’Organisme de Gestió Tributària en el nostre municipi, durant el 2006, n’hi ha un total de 20, dels quals 16 s’han resolt a favor de l’Ajuntament i 4 estan pendents, a 31 de desembre del 2006.

Malauradament, som, de bon tros, el municipi de la província de Barcelona que té més contenciosos, però, com bé he explicat, tots els ha guanyat l’Organisme, en defensa dels interessos de l’Ajuntament i, casualment, tots són d’una mateixa persona.

Per acabar, d’una banda, estem molt contents d’estar amb l’Organisme de Gestió Tributària i, per altra banda, quines ganes tenim d’acabar can Canyamars!

No hay comentarios: