02 febrero 2007

EFECTES DE LA PANTALLA DE LED'S

Ja vaig escriure en aquest mateix diari la il·lusió que em feia que entrés en funcionament la pantalla de lend’s al municipi, perquè tenia clar que seria un mitjà de comunicació molt important per a tota la població que passa per aquest punt, que és la gran majoria.

Cal anar ajustant els missatges, encara estem en procés de proves, però sí que ja tenim dades que certifiquen que no anàvem gens desencaminats, que la intuïció no ens va fallar i que ha estat un bon element de comunicació.

Dos exemples: Es varen anunciar els cursos per a adults. Durant la primera convocatòria, que es va anunciar mitjançant programes en els llocs habituals, va haver-hi un total d’unes 40 persones que es van inscriure als cursos, tant d’informàtica, com d’anglès, com de graduat escolar. En aquesta segona edició, a més de comunicar-ho de la manera tradicional, es va difondre a través de la pantalla, i el resultat ha sigut que s’ha doblat la inscripció a aquests cursos per a adults, ja que han estat 80 les persones apuntades.

Un altre exemple del bon funcionament de la pantalla és la convocatòria per donar sang. El dia 21 de gener va venir l’equip d’extracció de sang al nostre municipi, tal com fa habitualment dues o tres vegades l’any. En la resta de desplaçaments, les donacions de sang anaven entre 20 i 30 persones. En aquesta darrera del mes de gener, el total de donacions va ser de 43. A més a més, em consta que hi va haver moltes persones que tenien voluntat d’anar-ne a donar, però la cua era tan llarga que varen desistir.

Molt bona justificació de l’esforç, tant personal com econòmic, per haver instal·lat aquesta pantalla de led’s.

No hay comentarios: