06 febrero 2007

PER FI, JA HEM COMPRAT EL POU DEL GLAÇ

Deixeu-me que us traslladi una gran satisfacció personal que tinc com a alcalde, per haver arribat a una entesa per l’adquisició del Pou de Glaç per part de l’Ajuntament de Dosrius.

La idea de comprar-lo va sorgir cap a l’any 2000-2001 i els primers contactes que vàrem fer van ser amb la Diputació de Barcelona, mitjançant el Parc Natural, per mirar si podíem adquirir aquesta construcció tan emblemàtica.

Fins i tot dins del Pou del Glaç es va fer un Consell Coordinador del Parc Natural, per mirar si acabàvem de convèncer els responsables de la Diputació, però la idea no va quallar.

El segon camí que vàrem seguir va ser mitjançant l’obra social de Caixa de Catalunya. Vaig coincidir en un programa de TV, amb el Sr. Jordi Sergatal, que és el director d’aquesta obra social i vaig saber que compren béns emblemàtics i després els cedeixen perquè siguin gestionats pels ajuntaments.

Aquest nou camí el vàrem trastejar molt, fins i tot, vàrem trucar a dalt de tot de Caixa de Catalunya, gairebé vàrem persistir durant un parell d’anys. Finalment, la nostra proposta no va arribar a bon port.

Persistents en el tema, vàrem obrir un altre camí, que era el de permutar alguna parcel·la que té l’Ajuntament per aquest Pou del Glaç. Però quan ja teníem les valoracions de les parcel·les, vàrem veure que la llei ens obligava a què aquestes parcel·les es destinessin a habitatge públic.

Conseqüentment, per al propietari no tenen el mateix valor que un terreny on es pot construir un habitatge lliure.

Per fi, el darrer camí que ens ha portat a poder adquirir aquest bé per al poble, ha estat l’econòmic. Després de moltes reunions, valoracions i negociacions, s’ha arribat a l’acord d’adquirir-lo.

Ara cal anar a veure les administracions supramunicipals perquè ens ajudin. La Diputació ja ens ha concedit un ajut de 150.000,-- euros, per a aquest any 2007.

No hay comentarios: