27 febrero 2007

LES OBRES DE LA CARRETERA JA ES TROBEN A LA SEVA RECTA FINAL

Segons ens comenten els responsables de l’empresa constructora de la nova carretera B-510, en dos mesos i mig o tres ja podrem passar pel nou traçat, tal i com estava previst.

Potser l’obra no estarà del tot acabada dins de termini, ja que atesa la seva complexitat, principalment pel que fa a les expropiacions de propietats, no s’ha pogut tenir l’ocupació dels terrenys a l’inici de l’obra.

Tot i això, el més important és que pels 10 metres d’amplada de calçada sí que, segons ens calcula, pel maig ja hi podrem passar. Sempre i quan no hi hagi cap contratemps de pluges contínues o qualsevol trencacolls que es pugui produir.

Es calcula que durant la segona quinzena de març veurem una màquina anomenada “solsformigó” que posarà una capa de formigó en tot el traçat, per després, damunt d’aquest formigó, posar-hi la capa d’asfalt. D’aquestes màquines, segons m’han comentat, només n’hi ha una en tota Catalunya, o com a màxim dues. Poder disposar d’ella no és fàcil, i la seva mobilitat de trasllat d’una obra a l’altra és molt costosa. Per això, fins que no estigui tot el traçat definitiu estabilitzat amb sorra no podrem tenir la màquina al nostre municipi.

Això sí, un cop estigui aquí, fa uns 5.000 m2 al dia. Això vol dir que en poc més d’una setmana, pot posar la capa de formigó a tot el nou traçat de carretera. Després, les màquines tradicionals d’escampar l’asfalt faran la resta.

Cal també deixar molt clar, que pel que fa al tema de recuperació dels talussos, un dels objectius important d’aquesta obra, ja que es preveu que quedin totalment “revegetats”, amb incorporació de plantes i arbrat autòcton. Al mateix temps, s’arrencarà tota la carretera antiga, que no tingui servei, i es recuperarà aquest espai per integrar-lo a tot el seu entorn. Per fer aquesta feina, hi ha un equip dedicat exclusivament a preparar la recuperació de l’entorn de la carretera.

No hay comentarios: