29 mayo 2007

JA HAN PASSAT LES ELECCIONS MUNICIPALS

El diumenge passat, els veïns i veïnes del municipi de Dosrius van emetre en una urna la seva voluntat i el desig de qui volen que els representi durant els propers quatre anys.

En primer lloc, vull plasmar la meva gran satisfacció per la quantitat de persones que han volgut que el grup d’homes i dones de la candidatura del PSC sigui qui torni a liderar l’Ajuntament de Dosrius.

Vagi per endavant el meu gran agraïment envers totes les persones que han confiat en nosaltres. Aquesta confiança ens l’hem guanyada molts i moltes. En primer lloc, els set càrrecs electes que hem estat a l’Ajuntament durant quatre anys, 2003-2007, amb tots els nostres defectes i les nostres virtuts. Després la confiança que ha generat la llista que s’ha presentat en aquestes eleccions del 2007 i el seu progama. També vull fer un reconeixement molt especial a totes les persones que han treballat al costat nostre, durant aquests quatre últims anys, especialment al personal de l’Ajuntament, que en tot moment ha sabut captar quina era la política que volíem que es tirés endavant i que sempre han estat a l’alçada. També vull dir que en el cas que no fos el PSC qui hagués governat i qui tingués la confiança, la professionalitat dels treballadors de l’Ajuntament seria igual d’elevada, així com també la seva responsabilitat.

Quatre anys més, podríem dir de tranquil·litat, però estic segur que no seran tranquils, perquè és tanta la feina que tenim a la ment, que la gestió serà trepidant.

També vull fer una reflexió dels missatges que ha donat el poble, en aquestes eleccions. Al meu entendre, el més important és que vol que s’acabin els polítics que la seva dèria sigui la d’anar contra les persones, prou feina hi ha per gestionar un municipi tan divers com el nostre, com perquè únicament i exclusivament pensem en anar contra l’adversari polític. S’ha d’anar a favor dels projectes i propostes de la població.

Un altre dels missatges que ha donat la població és que la confiança la té l’experiència, les persones que han sigut un referent durant temps. Dic això, perquè les noves candidatures sorgides d’ aquestes eleccions, han quedat bastant lluny de poder treure representació a l’Ajuntament. Amb el missatge que ha donat la població, jo els encoratjo perquè continuïn fent política durant aquests 4 anys, i així al 2011 ja siguin un referent de confiança per a més votants.

Jo obro la porta a tots aquests grups, per informar-los de tot el que es cou a l’Ajuntament i donar-los totes les possibilitats perquè puguin opinar sobre qualsevol tema.

Pel que fa als grups que han tret representació, també els ofereixo tota la meva col·laboració, però pensant en el municipi, no per anar contra ningú. El consens l’hem de practicar sense imposicions, ni exigències, ni anant a ensenyar a viure els demés.

Nosaltres tenim molt per aprendre, però mai de qui ens vulgui ensenyar, els mestres els triarem nosaltres.

No hay comentarios: