24 marzo 2007

PARLEM DE LA URBANITZACIÓ DE CAN CANYAMARS

El projecte d’urbanització de can Canyamars estarà a exposició pública fins al dia 21 d’abril de 2007.

Aquest projecte consisteix en l’arranjament de tots els carrers, en posar voreres, l’enllumenat, les canonades d’aigua, la xarxa de clavegueram. En definitiva, arranjar-ho tot perquè l’Ajuntament de Dosrius pugui recepcionar can Canyamars. El cost total d’aquest projecte, inclòs l’IVA, les direccions d’obra i tot el que estableix la normativa, puja 10.040.069,47 euros.

Un cop estigui definitivament aprovat, caldrà aprovar el projecte de reparcel·lació, això vol dir que a tothom que tingui una propietat a can Canyamars, sigui casa o sigui parcel·la, se li calcularà quin benefici té en aquest sector, i tindrà un coeficient, per fer front als costos que li puguin repercutir.

No tothom tindrà el mateix coeficient, ja que hi ha tres polígons: el polígon A, el B i el C, i les obres de cadascun d’ells són molt diferents.

Que tothom tingui molt clar que no se sap, ni de bon tros, el que haurà de pagar cadascú, però a tots els tocarà la seva part, de la mateixa manera que la seva propietat se’n veurà beneficiada.

Això serà amb el projecte de reparcel·lació. Aquest s’iniciarà quan ja estigui aprovat definitivament el d’urbanització, ja que calculem que el redibuixat de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, ja estarà aprovat definitivament.

També vull dir que, actualment, les obres d’aquestes magnituds, a l’hora de treure-les a concurs públic i adjudicar-les, el preu final del projecte que actualment està a exposició pública pot arribar a baixar entre un 25% i un 35%.

Que ningú s’enganyi, per arranjar can Canyamars no hi ha un altre camí, segons el meu coneixement i les consultes realitzades amb experts.

Ara estem en una època en què la demagògia i, sobretot, la manca de coneixement, fa que es diguin barbaritats molt grans. Tothom diu la seva d’una manera molt lleugera ja que, segons em consta, hi ha propostes de grups polítics que diuen que si entren ells a governar l’Ajuntament, els residents a can Canyamars no hauran de pagar res.

Que tothom ho tingui molt clar, no hauran de pagar, si no es fa res.

Però, per respecte, perquè l’Ajuntament –que som tots- es pugui fer càrrec de qualsevol urbanització, aquesta ha de tenir tots els serveis, els carrers, ..., en condicions.

Per acabar, un exemple, a can Massuet del Far, durant molts anys, els propietaris de parcel·les varen haver de pagar una PTA./pam, fins que es va arranjar la urbanització i l’Ajuntament la va poder recepcionar.

Qui tingui dubtes, resto a la seva disposició per poder-li aclarir, però, sobretot, atenció als engalipadors o ensarronadors, atenció a la gent que no entén d’urbanisme i que no sap com funcionen les normatives, que en aquest període que ens acostem, poden fer molt mal a l’interès de can Canyamars.

No hay comentarios: